עו"ד יורם זרה
עו"ד יורם זרה צילום: שחר תמיר

משנת 2015 יכולים יהודים ממוצא ספרדי לקבל אזרחות פורטוגלית.

בשנים האחרונות עלתה המודעות לחוק זה, ועשרות אלפי ישראלים הגישו בקשה לאזרחות כזו. אלפי ישראלים כבר נושאים את הדרכון הפורטוגלי הנחשק, דרכון אירופי לכל דבר.

הצעה לתיקון החוק שהועלתה לאחרונה בפרלמנט בפורטוגל על ידי מפלגת השלטון הסוציאליסטית, מאיימת לסגור את חלון ההזדמנויות הזה.

זהו התיקון המוצע לחוק:

"הממשלה תעניק אזרחות לצאצאי יהודי ספרד.... אשר יוכיחו זיקה ממשית לפורטוגל. דרישת הזיקה תחול על כל הבקשות שיוגשו מיום 1.1.22".

השינוי הדרמטי כאן הוא דרישה להוכחת זיקה ממשית לפורטוגל.

ההצעה אינה מפרטת מה תיחשב זיקה כזו.

דברי ההסבר של ההצעה, מאירים כיצד רואים מגישיה את העובדה שהאזרחות שלה הפכה ללהיט מבוקש בישראל.

כך אומרים דברי ההסבר:
יש להבטיח שהלאום הפורטוגלי אינו הופך לנכס סחיר. מאז 2017 חלה עלייה אדירה במספר הבקשות להתאזרחות מצד יהודים ספרדים, מ-4,000 לשנה, ליותר מ-21,000 בשנת 2019. מגמה זו צפויה להתגבר לאור תום התוקף של חוק דומה בספרד. כ-4,000 בקשות אזרחות של יהודים ספרדים הוגשו בפורטוגל רק בינואר 2020. הרוב המוחלט מהם אינו מתגורר במדינה ואינו בעל קשר לפורטוגל.

החוק הנוכחי הביא להקמת חברות אשר משווקות בישראל את האזרחות הפורטוגלית באמצעות פרסום אגרסיבי. החברות מציעות את האזרחות כאמצעי להשגת היתרונות בדרכון של האיחוד האירופי, פטור מדרישות וויזה במדינות רבות, לרבות ארה"ב ואת הזכות לחיות במדינות החברות באיחוד. בכך מעוותת מטרת חוק האזרחות - לבטא את הקשר בין האזרח לממשלתו.

העדר קשר כזה של אזרחים אלו עלול להביא להעדר הכרה באזרחות הפורטוגלית על ידי מדינות שלישיות, דבר שעלול לפגוע בכלל אזרחי פורטוגל. על פורטוגל להעניק אזרחות פורטוגזית לבעלי קשר רגשי ממשי ולא למי שרואה בכך אזרחות של נוחות.

לאור זאת, יש לדרוש כי צאצאי יהודי ספרד יחלקו קשר עם המדינה. כדי לא לפגוע בציפיות לגיטימיות של אנשים שהחלו בהליך, אנו מציעים תקופת מעבר, שבמהלכה השיטה הנוכחית עדיין תחול.

כיצד אנו רואים את הדברים לאור ההצעה

קבלת ההצעה תוסיף אלמנט בלתי ודאי להליך בקשת האזרחות. בנוסף, ההוצאות הכרוכות בהוכחת זיקה לפורטוגל ייקרו את ההליך. הצבת דרישת הזיקה צפויה לרפות את ידיהם של המתעניינים ותביא להקטנה דרמטית של מספר בקשות האזרחות. עם זאת, עקב משבר הקורונה, ישנה קדימות לעיסוק בפרלמנט בנושאים הנוגעים למשבר. לא ידוע עדיין מתי תידון ההצעה, ואיזה מסלול תעבור. ייתכן שלא יהיה שינוי, ייתכן שיהיה השינוי המבוקש, וייתכן שיהיה שינוי אחר.

ברור לכל שתנאי קבלת האזרחות לא ישתפרו. ברור גם שמי שהגיש ויגיש את בקשת האזרחות לפי המצב החוקי הנוכחי, יטופל לפי מצב זה.

אם חשבתם לדחות את הטיפול בנושא לעוד שנה שנתיים, ייתכן שתנאי קבלת האזרחות יהיו קשים יותר או בלתי אפשריים. חלון ההזדמנויות מאיים להיסגר. מי שמעריך את האפשרויות שפותחת בפניו אזרחות פורטוגלית, כדאי שיזדרז.