הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי צילום: עצמי

תורתנו הקדושה מבטיחה לנו שבסיומה של הגלות עתידים כולנו לחזור בתשובה שלימה. אפילו "אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך"! גדול קיבוץ גלויות.

ועם חזרת עם ישראל לארץ ישראל, הלבבות יפתחו: "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך!"

כמה מרנינה מרוממת ומעצימה היא בשורת התשובה! אפשר לתקן את כל הקלקולים, אפשר להפוך את כל הירידות לעליות! עם כל השבר והצער על ריחוק מתורה ומצוות, בתוכנו פנימה לב הומה לאהבת ה' יתברך ויראתו! את המצב בימינו היטיב להגדיר רבי נתן מברסלב: אור וחושך משמשים בערבוביה. מצד אחד: "כבר התחיל להתנוצץ התנוצצות משיח מימי האלהי האר"י זצ''ל, ועמך בית ישראל משתוקקים ומתגעגעים מאוד להש"י, והכול חפצים ליראה את שמך בהשתוקקות נמרץ ונפלא אשר לא הייתה כזאת מימי קדם". עם כל התלאות והמשברים, עדיין כולנו משתוקקים לעבודת ה' בכלות הנפש. מדהים!

אך מאידך, הצער על הריחוק מה' כואב עד דכדוכה של נפש. "אי אפשר לבאר ולספר גודל התגרות הבעל דבר אשר התגרה בנו מאד"...

כל מי שניזון ממזון נצחי של תורתנו הקדושה וזכה למבט של תורה על העולם, רואה איך כיום כל יהודי מלא צימאון להתקרב לה' יתברך.

ומלבד מה שהמכונים "דתיים" רוצים לחזור בתשובה, הרבה מאד מאחינו בית ישראל שהרחיקו לכת ועזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות נשברים אשר לא יכילו המים- חוזרים הביתה, שבים לה' אלוקי ישראל.

אחריות גדולה מוטלת על הצדיקים בזמן הזה. לא להיסגר בבית המדרש, אלא לצאת אל אחיך שרובץ תחת משא עוונותיו הכבד, ולעזור לו לפרוק את משא העוונות מעליו, להאיר את אור ה' בנשמתו.

כמה חשוב לשנן ולחקוק הדק היטב על לוח ליבנו את דבריו העצומים של קדוש ה' רבינו חיים בן עטר זצ"ל שמסביר לנו בלשון מיוחדת וחריפה בספרו אור החיים הקדוש שההחזרה בתשובה לא מתמקדת רק בשינוי הנצרך בחיים הפרטיים, אלא גם בעידוד העלייה לארצנו הקדושה ודרישת בנין הבית.

כך כותב אור החיים הקדוש בפרשתנו (בהר) בלשונות אש קודש מה צריכים הצדיקים לומר לעם ישראל, כדי לעורר אותם בתשובה: "והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם, ויאמר להם: הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם? ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב שולחן אביכם הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד? וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר ייטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ממכרו'.

'ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב'.

הלוואי ונזכה להאיר לבבות כולנו באהבה, ולראות את 'הבית העלוב' בנוי ומשוכלל בתפארתו בקרוב!