אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: iStock

בימים האחרונים נחשף עותק מקורי מסידור 'ראדוויל שנת תק"פ', מהחשובים בסידורי החסידות, שלראשונה כונה 'נוסח ספרד'.

כידוע, ה'בעל שם טוב' קבע שינויים בנוסח התפילה, רובם כפי שתיקן האריז"ל. במשך השנים נקרא סידור זה 'נוסח ספרד' ובגלל דמיונו לנוסח הספרדים.

מחקרים רבים ניסו להתחקות אחר שורש הנוסח ואחר הראשון שכינה נוסח זה כ'ספרד'. מקובל לייחס זאת, ל'סידור בארדיטשוב' - תרנ"א.

במקורות בודדים נכתב כי סידור שהודפס בראדוויל הינו הסידור הראשון בנוסח ספרד, אולם עותקים מהדפסה חשובה ונדירה זו לא אותרו מעולם, עד כדי כך שהיו שפקפקו על עצם הדפסת סידור זה סידור ראדוויל, לחלוטין. "לא יתכן", טענו, "שסידור יודפס ולא יישאר ממנו כל זכר ושארית".

חוקרים הניח כי בזמן ההדפסה הודפסו אך עותקים בודדים ששימשו את רועי החסידות בדורות הראשונים. אבל היו חוקרים חשובים שהניחו, כי אם אין בידינו עותק –סימן מובהק שאין וגם לא היה! הנחה הגיונית, בהתחשב באי מציאת הסידור בעצמו.

בשבועות אלו, נחשף לאור תעלומה. ב'תפארת', בית המכירות המתמחה בעיקר בעולם החסידות, מוצג עותק נדיר ערכין מסידור 'ראדוויל תק"פ' עם ההוספות שחידש הבעש"ט הק', כפרק ק"ז שבתהלים, נוסח 'לשם ייחוד' ותפילתו של הנועם אלימלך מליזענסק זי"ע.

בדף השער, נכתב כי הוא נדפס בשנית, ולכאורה, נכתבו תיבות אלו לעיני הצענזור ובגלל מוראו.

מתי מספר מבין האספנים והחוקרים, ידעו ללחוש, כי קיים בעולם טופס אחד שלם נוסף מסידור זה ואחר חסר בדפיו, אולם, העותק עצמו לא התגלה לציבור. דפים בודדים שחסרו, שוקמו באומנות.

הסידור היקר, מוצג כחלק מ'אוסף וואלף' החשוב, המכיל ספרי הדפוס החסידי 'סלאוויטא-זיטאמיר' ועומד אף הוא לעיני ציבור שוחרי החסידות.