פרוש: מורשת יהודית וערכי מולדת

בדבריו קרא פרוש להרחיב את החינוך למורשת היהדות. "אני מאמין שבהנהגתך נעמיק את החינוך לזהות יהודית, למורשת היהדות ולערכי המולדת"

בן שאול , כ"ד באייר תש"פ

מאיר פרוש
מאיר פרוש
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

במסגרת חילופי השרים במשרד החינוך, בירך סגן השר הרב מאיר פרוש את השר היוצא הרב רפי פרץ ואת השר הנכנס יואב גלנט בברכת הצלחה וקרא להעמיק בקרב ילדי ישראל את החינוך לזהות יהודית.

בדבריו התייחס לזרמי החינוך השונים בישראל והייחודיות המאפיינת את כל אחד מהם. "השבוע אנחנו קוראים את פרשת במדבר, המתארת את המסע ההיסטורי של עם ישראל לארץ ישראל, באופן מעניין, התורה מספקת תיאור נרחב של מספר בני ישראל ומבנה המחנות.

"התורה גם מציינת שהקב"ה מצווה את משה על קביעת סדרי המחנות, כפי שכתוב בפסוק: "וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם". הדגל - תפקידו כסימן זיהוי, המסייע לאדם למצוא את מקום חנייתו במדבר, לפי השבט שאליו השתייך.

"החלוקה הייתה כפולה "איש על דגלו" - זו חלוקה שבטית, ו"איש על מחנהו" - זו חלוקה למחנות שסומנו על ידי ארבעה דגלים - דגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה דן, ודגל מחנה אפרים

"מערכת החינוך הישראלית נחלקת למחנות של דגלים, שתחתיהן ישנו מגוון שבטים, דגל החינוך הממלכתי, דגל החינוך הממלכתי דתי, דגל החינוך הערבי - תחתיו השבטים של החינוך הדרוזי, המוסלמי והנוצרי - ודגל החינוך החרדי - שתחתיו יש את הרשתות, המוכש"ר והפטור.

"הרבה מהמורות ומכשולים עבר על עם בהיותו במדבר. ומשה רבינו עליו השלום ניווט והוביל, עד שהוביל אותם ונכנסו לארץ ישראל. תפקידו של מנהיג, במקרה שלנו - שר החינוך, הוא לאחד את כל השבטים על כל המורכבות שבהם סביב דגל אחד מרכזי".

הרב פרוש הביע מילות תודה נרגשות לשר החינוך היוצא הרב פרץ. "ברצוני לברך את שר החינוך היוצא הרב רפי פרץ, שהינו איש חינוך בכל רמ"ח אבריו, הוא אמנם היה כאן זמן קצר יחסית, אך למד מהר וניהל את האתגר של פתיחת שנת הלימודים האחרונה ואת אתגר הקורונה ביד רמה - תוך אכפתיות והקשבה לכל אחד ואחד. היו לי העונג והכבוד לעבוד יחד איתך ואני מאחל לך הצלחה במשרד החדש ובכל אשר תפנה".

בדבריו ייחד ברכות חמות לשר הנכנס יואב גלנט. "אני רוצה לברך את השר הנכנס יואב גלנט על בחירתו להיות השר המופקד על חינוך כל ילדי ישראל בישראל. מהיכרותי איתו, גם בהיותו שר השיכון והבינוי - הוא חדור מטרה, איש של חזון, איש ביצוע מעולה, וברור לי שהוא יצעיד את מערכת החינוך להישגים גדולים, ואני שמח להיות שותף לדרך זו, לצדו.

"משרד החינוך הינו המשרד הגדול ביותר ואחד מהמורכבים ביותר בישראל, גם תפקידו הוא מהרגישים ביותר, חינוך הדור הבא הוא מלאכה שיש לעשות בכובד ראש ובאחריות גדולה. כאן אנחנו מעצבים את דמותה העתידית של מדינת ישראל, על כלל העדות והחוגים המרכיבים אותה. אין זו מלאכה פשוטה כלל, ותעיד על כך העובדה שלתפקיד שר החינוך נהוג לבחור דמות מכובדת ואחראית.

"מכובדי כבוד השר גלנט, זכיתי לשמש כסגן שר החינוך במצטבר במשך כשבע שנים, ואני יכול לומר לך, אתה נכנס למשרד עם סגל עובדים מצוין, מיומן ומוכשר, הרואה את עבודתו כשליחות. יש כאן עובדים בעלי מוטיבציה גבוהה, למלא את המשימות והמטלות החשובות של מערכת החינוך, על כל שלוחותיה

"בהלכה היהודית נהוג להבדיל בין ירושה ובין מתנה, אתה אמנם מקבל את המנכ"ל, שמואל אבואב ב"ירושה", אך דע לך שמדובר ב"מתנה". הוא איש מקצוע אמיתי, שעושה לילות כימים עבור מערכת החינוך.

את דבריו חתם בקריאה להרחיב את החינוך למורשת היהדות. "אני מאמין שבהנהגתך, יחד עם צוות המשרד, נעמיק את החינוך לזהות יהודית, נרחיב את החינוך למורשת היהדות ולערכי המולדת כאחד ובעזרת השם, נראה ברכה בכל מעשי ידינו".