מה מקור ההדבקה בקורונה בישראל?

מחקר של אוניברסיטת תל אביב מגלה כי מקורם של כ־70 אחוזים ממקרי הקורונה בארץ בשרשרות הדבקה שהחלו בארה"ב.

מיכל לוי , כ"ה באייר תש"פ

קורונה
קורונה
צילום: איסטוק

חוקרים באוניברסיטת תל אביב הצליחו לפענח את הריצוף הגנומי של נגיף הקורונה בישראל, שמאפשר להם להתחקות במדויק אחר תנועת הנגיף מחו"ל לתוך מדינת ישראל ומיישוב ליישוב בתוך המדינה.

המחקר מתבסס על ניתוח רצפים גנומים של מעל 200 חולים בישראל, ועל פריסה גאוגרפית של בתי החולים בישראל שיחד מהווים מדגם מייצג לכלל האוכלוסיה במדינה. המחקר פורסם בכתב העת medRxiv לצורך שיתוף מיידי עם קהיליית המחקר העולמית.

במסגרת המחקר השוו החוקרים את הרצפים הגנומים שנמצאו בקרב החולים בישראל ל־ 4,700 רצפים גנומים ממדינות שונות בעולם. כך התקבלה התמונה המלאה של "שרשרת ההדבקות לתוך ישראל ובתוך ישראל", כפי שמגדירים אותה עורכי המחקר.

מתוצאות הבדיקות שנערכו עולה שכ־70 אחוזים משרשרות ההדבקה של הקורונה בישראל, מקורן בנגיף שהגיע מארה"ב.

30 האחוזים הנותרים משרשרות ההדבקה, מקורן בעיקר מאירופה: בלגיה (כ־8% ), צרפת (כ־6%), אנגליה (כ-5% ), ספרד (כ־3% ), איטליה (כ־2% ) ומדינות נוספות על אחוז דומה.

המחקר זיהה גם צבר של חולים שבהם הגנום היה זהה ב־100%. המשמעות היא שאותם חולים נדבקו כולם מאדם אחד.

הממצאים מעלים כי חלק ניכר מהמגפה בישראל היא תוצאה של חולים שהם 'מפיצי על' שגרמו להדבקה המונית.