אביעד תפוחי
אביעד תפוחי צילום: עצמי

בטור הקצר שכתבתי לפני כמה ימים ('רגע לפני שחוזרים לשגרה') טענתי שניתן ואף כדאי לאסוף 'יהלומים קטנים' מהקורונה. הטור עורר תגובות מעניינות, וברצוני להעמיק בנושא זה מעט יותר.

כאשר באה צרה על יהודי מאמין ישנן כמה רמות של התייחסות, ונמנה אותם מהרמה הפשוטה לרמה המעמיקה.

א.

הרמה הבסיסית ביותר היא לדעת שהקושי בא מאת ה', ולא חס ושלום במקרה. זאת למדנו בפרשת שבוע שעברה 'וְאִם בְּזֹאת לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וַהֲלַכְתֶּם עִמִּי בְּקֶרִי וְהָלַכְתִּי עִמָּכֶם בַּחֲמַת קֶרִי'. המחשבה כאילו זה במקרה, היא ודאי שגויה.

ב.

כשמתרוממים מעט, הצרה מביאה את האדם לחשבון נפש. וכפי שכותב הרמב"ם בתחילת הלכות תעניות- 'שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן'. איננו יודעים מהו החטא שגרם לצרה זו, אבל מוטלת עלינו החובה להתבונן במעשינו וכשנעשה כן ודאי נמצא בהם דברים שראוי להשתפר. מטרת הצרה היא גם לעורר את הלב להנקות מהמעשים הפגומים.

ג.

ברמה גבוהה יותר, האדם מקבל את הצרה בשמחה מתוך הבנה שהצרה באה עליו לטובתו. הצער והקושי לא סותרים את השמחה ואת ההבנה שישנה תועלת סמויה מהצרה, והוא מה שאמרו חז"ל ונפסק בשו"ע שצריך לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה 'כי הרעה לעובדי ה' היא שמחתם וטובתם'. חז"ל אף הורו לנו להתרגל לומר 'כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה'. בזה אנו מרגילים את עצמנו לפקוח את העינים ולהתבונן בצורה מעמיקה על כל המאורעות, הנעימים והפחות נעימים.

ד.

פעמים רבות אנו רק מסוגלים לדעת ש'הכל לטובה', אך אנו לא מצליחים לראות את הטובה. כאשר אנו מרגילים את עצמנו לחפש את הטוב היוצא מתוך הצרה, אזי לעיתים אנו זוכים לראות בחוש כיצד הצרה הולידה התפתחויות חיוביות. במקרים אלו אנו יכולים אף להסיק מסקנות מעשיות ולהפיק לקחים ממשיים. אין צורך לחפש הארות רוחנית שמשנות מקצה לקצה את כל חיינו. יש צורך להתבונן ולמצוא תובנות קטנות, אך חשובות עד למאד. שהרי כשאדם נאלץ להתמודד עם קושי, אזי סביר שהוא יגלה בתוכו כוחות שלא הכיר. במקרה זה אף לאחר שיסור הקושי, תשאר המודעות לכוחות הטמונים בו. כמו כן כשאדם נקלע לאתגר לא פשוט, אזי הוא מוכרח לברר לעצמו מה הן סדרי העדיפויות של חייו, מה חשוב יותר ומה פחות. תובנות אלו ימשיכו וילוו את האדם גם כשיחזור לחיי השגרה הפשוטים.

רמות אלו נכונות בכל קושי ומשבר שאנו חווים, גם במשבר הקורונה. לכן לא זו בלבד שאנו מחוייבים לדעת שהקושי הזה הוא מה' ושעלינו לשאוף לתקן את עצמנו בעקבותיו, עלינו להשתדל למצוא את הטובה שיוצאת לנו מזה ולנסות ללקט תובנות קטנות שיקדמו אותנו בהמשך הדרך. בעזרת ה' נעשה ונצליח.

הכותב משמש כראש כולל הדיינות שדרות, בית המדרש הגבוה אור יוסף בית חג"י, ואב"ד בבית דין לממונות הר חברון