הרב מיכה הלוי בהנחיות לתושבי עירו: רק בעל הקורא נוגע בספר תורה

הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה, מפרסם הנחיות מפורטות לתושבי עירו לקראת החזרה לבתי הכנסת.

הרב מיכה הלוי , כ"ו באייר תש"פ

ספר תורה. אילוסטרציה
ספר תורה. אילוסטרציה
צילום: iStock

וגילו ברעדה - הנחיות הלכתיות ועצות טובות לחזרה לבתי הכנסת

בשמחה גדולה וברעדה של מורא מקדש, ונשמרתם מאד לנפשותיכם ואהבת לרעך כמוך נשוב להתפלל בבתי הכנסת.

כידוע, משרד הבריאות הודיע על הנחיות כיצד לקיים תפילות בבתי הכנסת. מחובתנו לשמור את ההנחיות כולן כחלק ממצות ונשמרתם, ואהבת לרעך. על כן צריך ליצור שבכל מתחם נפרד בבית הכנסת יהיו מס' אנשים במרחק של 2 מטרים עד 50 איש.

הפטורים מתפילה במניין לא יבואו לבית הכנסת.

יש להקדים ולהכניס את המבוגרים מעל גיל 60 (בהתחשבות בהמלצות משרד הבריאות) הן מצד כבודם והן מצד השהיה הארוכה בביתם.

מתפללים נוספים יכנסו לפי יכולת ההכלה, עפ"י הנחיות משרד הבריאות.

יש להרבות במנייני שחרית, מנחה וערבית, הן בחול והן בשבת על מנת לתת לכמה שיותר מתפללים להתפלל במניין.

נטילת ידיים על ידי הכהנים בעצמם.

ספר התורה - בכל מנין, רק בעל הקורא, הקורא את רוב הפרשה, מוציא ומכניס מגביה וגולל (חזרה לשלחן). במידה ורוצים להעלות שבעה קרואים ומפטיר, יש להודיע מראש לששה קרואים (כהן, לוי וארבעה ישראל) להכין שלשה פסוקים בתחילת הפרשה. (אם יכול כל הפרשה, תבוא עליו ברכה). לאחרון יעלה בעל הקורא. למפטיר יעלה מי שיקרא את המפטיר וההפטרה. בכל עליה אחד בלבד ליד הספר. (במידה וטעה אחד הקרואים יחזור בעל הקורא מההתחלה).

טוב להכין כמה מפות/מגבות המכסות את הספר והעולה גולל את הספר באמצעות המפה.

אין להכניס כל כיבוד לבית הכנסת (כולל סוכריות לחתן בר מצוה). הכיבוד והעילוי נשמה הוא שמירה על ואהבת לרעך כמוך.

מתפללים יקרים, בואו נקבל על עצמנו לעמוד בהנחיות ובעצות הטובות למען נקדש שם שמים ברבים ונוסיף בשמירת השבת ולא נגרום לחילולה.

בתפילה לרפו"ש לכל החולים ולבריאות איתנה לכולם עד ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב