הצטרפו לאירוע מיוחד בבית הרב קוק לציון 53 שנים לשחרור ואיחוד ירושלים ו-116 שנים לעליית הראי"ה קוק זצ"ל לארץ ישראל

'שבחי ירושלים' טיש ירושלמי
'שבחי ירושלים' טיש ירושלמיבית הרב קוק