לראשונה: אברכים ובחורים ישובו ארצה

במכתב לראשי הישיבות מבהיר שר הפנים כי אברכים ובחורי ישיבות המחזיקים אשרת שהיה בתוקף יוכלו לשוב ארצה ולהשתלב במוסדות הלימוד

בן שאול , א' בסיון תש"פ

לראשונה: אברכים ובחורים ישובו ארצה-ערוץ 7
אריה דרעי
צילום: דוברות

על רקע הירידה המשמעותית באחוזי התחלואה בישראל, הצליח השר אריה דרעי לאשר מול הגורמים הרלוונטיים את כניסתם ארצה של אברכים ובחורי ישיבות המחזיקים אשרת שהיה בתוקף ואת השתלבותם במוסדות הלימוד תוך שמירה על כללי משרד הבריאות.

במסגרת המהלך קוצר ההליך כך שראשי ישיבות לא יידרשו להגיש אישור לקונסוליות הכפופות למשרד החוץ אלא ישירות לרשות האוכלוסין במשרד הפנים

לפני ימים אחדים שיגר השר דרעי מכתב לראשי הישיבות בו בישר על כך תוך הדגשה כי המאמצים נעשו בשל "חשיבות לימוד התורה", כלשונו.

במכתבו כותב דרעי כי "בשל חשיבות לימוד התורה והחזרה ללימודים סדירים, החלטתי בתיאום עם משרד החוץ ומשרד הבריאות לאפשר לאברכי הישיבות הקדושות הוותיקים, ובני משפחותיהם המבקשים לחזור ארצה בעלי אשרת שהיה בתוקף, לחזור ללמוד במוסדות הלימוד".

במכתב הבהיר לראשי הישיבות כי "על מנת להקל על ביצוע ההליך אין צורך בפניה לקונסוליות אלא ניתן לפנות ישירות לרשות האוכלוסין במשרד הפנים". במכתב פורסם מייל ייעודי באמצעותו ניתן להגיש את האישור.

עוד הבהיר כי על הישיבה הקולטת את האברך להצהיר כי היא יודעת כי לאברך ומשפחתו יש מקום בידוד על פי כללי משרד הבריאות.

במכתבו התייחס לסוגיית בחורי הישיבות והבהיר כי ישיבה המבקשת לקלוט בחורים המבקשים להגיע ארצה, עליה כי יש באפשרותה להתחייב על פנימיה לבידוד לפי כללי משרד הבריאות וכן להתחייב כי הלימודים בישיבות חזרו להתקיים.

דרעי חזר והדגיש כי החשיבות בציות להוראות משרד הבריאות. "אציין כי קיימת חשיבות רבה לציות להנחיות משרד הבריאות ובכלל זה: הקפדה על הגינה אישית, חבישת מסכה ושמירה על כללי הבידוד הפיזי", כתב במכתבו לראשי הישיבות והוסיף כי "הנני סמוך ובטוח כי תמשיכו לשמור על ההנחיות ועל הקפדתן כפי שנהגתם עד כה עם תלמידכם".

שר הפנים הבהיר כי החשיבות במקרה הזה חשובה וקריטית שבעתיים שכן מדובר בתלמידים המגיעים ממדינות שבהן קיימת התפשטות נרחבת של המגיפה.

את מכתבו חתם באומרו כי "אני רואה בכם שותפים מלאים להמשך המלחמה בנגיף הקורונה ושמירה על בריאות תלמידי הישיבות".

למכתב צורף מסמך דוגמה להצהרת בריאות שימולא וייחתם על ידי ראש הישיבה. בפתח המסמך הובהר כי ההנחיות שיובאו להלן מיועדות עבור תלמידי ישיבות ותיקים החוזרים ללמוד בישראל למשך 14 יום מאז הגעתם.

עוד הובהר כי האחריות המלאה על שמירת ההנחיות כלשונן היא של ראש הישיבה וחלה עליו האחריות בהקפדה על ההנחיות על פי דין בצו בריאות העם.

להלן ההנחיות: בעת חזרתו של תלמיד הישיבה מחו"ל יש לדאוג כי נהג בודד יסיע תלמיד בודד אל דירת הבידוד וכי אין להשתמש בתחבורה ציבורית; בנין חדרי הבידוד בישיבה צריך להיות מופרד לחלוטין מבנין מגורי תלמידי הישיבות; כל תלמיד נדרש לחדר בידוד נפרד עם שירותים ומקלחת נפרדים ולא ניתן לשכן יותר ממבודד אחד בחדר אחד; על מוסד הלימוד לספק את כל צרכי המזון של המבודד לאורך כל תקופת הבידוד.

עוד הובהר במסמך ההנחיות כי יש למנות איש קשר מטעם המוסד כממונה על קשר עם המבודדים. איש קשר זה, נאמר במסמך, ידאג לכל צרכם בכדי שאלו לא יצאו מהחדר.

במסמך ההנחיות מודגש כי תלמיד שאינו חש בטוב או מפתח תסמינים לקורונה יש ליצור קשר מידי עם המוסד הלימודי. כמו כן על המוסד הלימודי להביא לידיעת גורמי הרפואה על הפניה.

המסמך נחתם בהצהרה כי האחריות המלאה בשמירת הבידוד היא הן של מוסד הלימודים והן של התלמיד. עוד נאמר כי במקרים חריגים ולבקשת מוסד הלימוד יתאפשר בידוד ממלכתי. על מסמך ההצהרה האמור יחתום ראש הישיבה לצד שם הישיבה בראשה הוא עומד.