אבטלה
אבטלהצילום: איסטוק

בשירות התעסוקה מסכמים בימים אלו את גל דורשי העבודה החדשים שנרשמו בשירות בחודשים מרס-אפריל, והבוקר (ראשון) הם מפנים את הזרקור לעבר האוכלוסיה הערבית.

מתוך מיליון ו-27 אלף דורשי עבודה חדשים שנרשמו בחודשים מרס-אפריל 2020, כ-190 אלף משתייכים לאוכלוסייה הערבית בישראל.

מדובר בכ-18.6% בלבד מהנרשמים החדשים, כאשר שיעורו של הציבור הערבי באוכלוסייה הכללית הוא 19.6%.

השוואה של מרס-אפריל לחודשים ינואר-פברואר מעלה כי בחודשים לפני המשבר, עמד שיעור הנרשמים החדשים בקרב האוכלוסייה הערבית על 21.5%, גבוה משיעורם באוכלוסייה

עם זאת, קיים שוני גדול בין החודש הראשון והשני למשבר: במרס (שבו הייתה ההרשמה המסיבית יותר), עמד שיעור הערבים מבין הנרשמים באותו חודש על 17.3%, ואילו באפריל היה שיעור גבוה במיוחד של 24.9%.

מצב זה עשוי להעיד על השתייכות ענפית, אך גם על פגיעה לא סימטרית של המשבר בקבוצות אוכלוסייה שונות בשלבים שונים של המשבר

סיבות הרישום בקרב האוכלוסייה הערבית בחודשים מרס-אפריל 2020 אינן שונות משמעותית משאר האוכלוסייה. 88.2% מהנרשמים החדשים בקרב האוכלוסייה הערבית הוצאו לחל"ת (לעומת 89.1% מהאוכלוסייה היהודית), ו- 7.3% פוטרו (לעומת 6.8% מהאוכלוסייה היהודית).

שיעור תובעי הבטחת ההכנסה בקרב הנרשמים מהאוכלוסייה הערבית גבוה משיעור תובעי הבטחת הכנסה יהודים בחודשים מרס-אפריל (5.0% לעומת 3.2% בהתאמה). על אף השיעור הנמוך יחסית על פניו, מספרם של תובעי הבטחת ההכנסה עלה משמעותית, בקרב החברה הערבית והיהודית כאחד (כ-9.5 אלף נרשמים חדשים באוכלוסייה הערבית וכ-26.8 אלף באוכלוסייה היהודית). תובעי הבטחת הכנסה צפויים להתקשות יותר לחזור לשוק העבודה

קיים שוני גדול בין האוכלוסייה הערבית ליהודית באופן שבו השפעות המשבר לפי מגדר באות לידי ביטוי בשירות התעסוקה. 57.8% מבין הנרשמים מהאוכלוסייה הערבית במרס-אפריל היו גברים והנשים 42.2%, באופן שהגדיל עוד יותר את הפער בין המינים שהיה משמעותי כבר בחודשים ינואר-פברואר (גברים 56.2% נשים 43.8%).

בקרב האוכלוסייה היהודית, עולם כמעט הפוך: שיעור הגברים שנרשמו במרס-אפריל עמד על 41.2% והנשים 58.8%, לעומת ינואר-פברואר שגם בהם נרשמו יותר נשים מגברים אך בפער קטן (48.3% גברים ו-51.7% נשים)

אחת הסיבות להבדלים בין האוכלוסיות ובפרט בין הנשים והגברים במגזר הערבי, נובע משיעור ההשתתפות הנמוך של הנשים בשוק העבודה. עם החזרת עובדות ועובדי ההוראה הנמצאים בחופש ללא תשלום, שיעור הנשים צפוי להשתנות הן בקרב האוכלוסייה היהודית והן בקרב האוכלוסייה הערבית (אך פחות מהיהודית), לפחות לשלב מסוים

כמחצית מהנרשמים החדשים בקרב האוכלוסייה הערבית במרס-אפריל הם צעירים מקבוצת הגיל 34-20 (50.7%), קפיצה דרמטית בהשוואה לחלקם בחודשיים שקדמו למשבר (42.6%). מדובר בפער בולט ביחס לצעירים מקבוצת גיל זו מהאוכלוסייה היהודית, שם ניתן לראות עלייה מתונה (44.4% מהנרשמים במרס-אפריל לעומת 40.4% בינואר-פברואר). שיעור הנרשמים החדשים בקרב הקבוצה של עד גיל 20 בקרב האוכלוסייה הערבית הגיע ל-5.3% - ייתכן שעקב הכניסה המוקדמת יותר של אוכלוסייה זו לשוק העבודה