החינוך העצמאי שטרם חזר לשגרה

מה אמורים לעשות הורים הנדרשים לצאת לעבודה אחרי תקופה כה מורכבת ולהשאיר ילדות קטנות בבית?

עידית סילמן , ב' בסיון תש"פ

עידית סילמן
עידית סילמן
צילום: רמי גרינברג

מדינת ישראל חוזרת לשגרה, בתי הספר פתחו את השער אחרי תקופה ארוכה ולמרות החשש והדאגה של הימים הראשונים נראה כי אט אט גם בקרב המשפחות המודאגות יותר הילדים חוזרים למסגרות.

מסתבר שלא כך הדבר בכל המוסדות, בימים האחרונים אני מקבלת פניות רבות מהורים לילדים הלומדים במסגרות החינוך העצמאי של המגזר החרדי.

לאור ההנחיות המתעדכנות של משרד החינוך, ציפו גם הם להודעה על חזרה לשגרת לימודים על פי המתווה של כלל בתי הספר אך זה בושש מלהגיע.

המציאות בשטח מוכיחה כי בחלק מהמוסדות של החינוך החינוך העצמאי טרם נפתחו השערים ובחלק מהמקומות מי שחזר ללמידה מלאה הינם מוסדות הלימוד לבנים בלבד, הבנות- עדיין בבית.

מה אמורים לעשות הורים הנדרשים לצאת לעבודה אחרי תקופה כה מורכבת ולהשאיר ילדות קטנות בבית? מה הסיבה לכך שבקרב הבנים הלמידה מתקיימת ואצל הבנות לא.

מילא אם בחר החינוך העצמאי שלא לפתוח את המסגרות בשל הוראה מלמעלה בשל מצב בריאותי של תחלואה כזו או אחרת בשכונות החרדיות מחשש להדבקה אך לא כך הדבר.

למרות פניות חוזרות ונשנות של הורים בעניין למשרד החינוך אין שינוי ולא ניתן להם מענה. מי מפקח על אותו חינוך עצמאי?

הייתכן שהאוטונומיה שהוענקה למוסדות החינוך העצמאי כובלת ומונעת התערבות של משרד החינוך והבריאות גם במקרים מעין אלו?

דרוש מענה מיידי עבור הבנות והמשפחות שמתקשות להבין במה רווחתן שונה מזו של הבנים, ומי מנחה להשאיר מסגרות סגורות אחרי תקופה כה ארוכה.