הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי צילום: עצמי

תורתנו הקדושה היא נצחית. בחג השבועות איננו מציינים מאורע היסטורי של מעמד הר סיני שהיה בעבר, אלא בכל שנה יש ביום הזה קבלת התורה מחודשת. ביום הזה אנחנו מחדשים בעצמנו את היחס הנפשי הנכון ללימוד התורה, את הגישה שלנו ללימוד התורה.

"ביום הזה באו מדבר סיני"- "שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כאילו היום ניתנו"! אנחנו רוצים להכין את עצמנו להיות מלאים השתוקקות ללמוד תורה, לגשת ללימוד התורה מתוך לב טוב.

לא לשמוע דברי תורה בחוסר עניין חלילה אלא כמו ששומעים דבר חדש ומעורר ענין. לא להתייחס ללימוד התורה כמו שלומדים שאר חוכמות, אלא לגשת לכל מילה של תורה מתוך חרדת קודש.

לכן נצטווינו לברך ברכת התורה בכל יום, להראות שהתורה חשובה בעיננו, שנשריש היטב בתודעתנו שהתורה היא "כלי חמדתו של הקב"ה שהיה משתעשע בה בכל יום," ונברך עליה בשמחה יותר מעל כל ההנאות שבעולם!

כמה חשוב לחזור שוב ושוב על דבריו הנפלאים של הב"ח הקדוש בעניין הגישה הנכונה ללימוד תורה, ולחקוק אותם הדק היטב על לוח ליבנו: "שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה, ולכן נתן הקב"ה תורת אמת לישראל במתנה שלא תשכח מאתנו, כדי שתתדבק נשמתינו וגופינו ברמ"ח איברים ושס"ה גידים ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה שבתורה. 

ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך שהיתה השכינה ממש בקרבם כי היכל ה' המה ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה והארץ כולה היתה מאירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליא של מעלה עם פמליא של מטה והיה המשכן אחד" הלוואי ונזכה!