ח"כ ישראל אייכלר
ח"כ ישראל אייכלר צילום: ערוץ 7

יממה לפני חג קבלת התורה נשא ח"כ ישראל אייכלר דברים במליאת הכנסת אודות חשיבות קיום המצוות.

"חג השבועות, חג העצרת, הוא זמן מתן תורה, היום בו קיבלנו את התורה. התורה היא הבסיס הקיומי של עם ישראל, בפרט בארץ ישראל. כאשר הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לאברהם אבינו הוא אמר לו "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה".

עם ישראל היה צריך לעבור סבל גדול במשך שנים רבות במצרים, להכשירם להיות עבדים, לעבור את כור ההיתוך, כדי שיוכל לקבל את התורה ולהיות עבדי השם ואיש חופשי, כמו שאמר רבי יהודה לוי בשירו הנודע שרק עבדי השם הם בני חורין. בלשונו: "עבדי הזמן עבדי עבדים הם עבד ה' לבד חופשי", אמר אייכלר.

לדבריו, "זכינו לגאולת מצרים כדי שהכל יידעו שהקדוש ברוך מנהל את עולמו לא רק בניסים ונפלאות, מכות מצרים וקריעת ים סוף, אלא גם בדרך הטבע כל מה שנעשה בעולם זה על ידי הקדוש ברוך. רק כך הם יכלו לקבל את התורה. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו במעמד הסנה שאיננו אוכל: "וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך ל(גאול את ישראל ממצרים) בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" התכלית של יציאת מצרים היא קבלת התורה ועבודת השם. זאת תכלית הבריאה מראשיתה.

ח"כ הרב אייכלר הוסיף כי "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ", אומר רש"י: לומר לך שאם יבואו אומות העולם ויאמר ליסטים אתם שגזלתם ארץ של שבעה עמים, יאמרו להם, הארץ הזו של הקדוש ברוך הוא, הוא נתנה לנו. ורש"י מוסיף, בראשית ברא את השמיים והארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית נבראו שמיים וארץ".

"ישראל הם בני מלכים בגלל שקבלו עליהם עול תורה ומצוות. אנחנו עבדי השם, ולא עבדים לעבדים. בזמן כזה של ערב קבלת התורה צריכים לקבל עלינו שוב עול תורה ומצוות. ועל כך אומר הירושלמי "אם קיבלתם את התורה, כאילו לא חטאתם מימיכם". ויהי רצון שכל עם ישראל יזכה לחוג את חג השבועות בקבלת עול תורה ומצוות ובשמחה שאנחנו עם השם, ובזכות זה אנחנו קיימים", סיכם.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו