מנהיגי הציבור החרדי בארה"ב: "ללא עיתונים בבית הכנסת"

על רקע פתיחת שערי בתי הכנסת בארה"ב קוראים חברי מועצת גדולי התורה בארה"ב לכל מתפלל להתחזק בענייני קדושת בית הכנסת.

מיכל לוי , ד' בסיון תש"פ

מנהיגי הציבור החרדי בארה"ב: "ללא עיתונים בבית הכנסת"-ערוץ 7
בית כנסת
צילום: ISTOCK

לקראת חג השבועות גם בארה"ב נפתחים שוב בתי הכנסיות ובתי המדרשות לתורה ולתפילה תחת הגבלות שונות.

על רקע פתיחת השערים קוראים חברי מועצת גדולי התורה בארה"ב לשמור ולהקפיד על קדושת בית הכנסת ולקבל כל אחד על עצמו להתחזק בעניין זה.

בין היתר קוראים הרבנים "לתאר בעצמנו בבואנו לבית הכנסת שאנו עומדים בביתו של הקב"ה".

הם הבהירו כי יש להקפיד על תפילה במניין. "למרות שהתרגלנו להתפלל ביחידות נשתדל מאד כשאפשר להתפלל בציבור ובבית הכנסת כי מעלתם רבה מאד.

עוד כתבו בין היתר: "לא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת, לא לדבר בכלל ולהקשיב בשעת חזרת הש"ץ וקריאת התורה ולא לעזוב את בית הכנסת עד סוף התפילה; לא להכניס לבית הכנסת גיליונות שתוכם דברי חול; לא להוציא בבית הכנסת טלפונים מכל סוג שהוא ולא לתת להם לצלצל".

את קריאת הקודש מסיימים בברכה לכל מי שיקבל על עצמו להיזהר ולהישמר בעניין זה. "יה"ר שבזכות התחזקותנו נזכה לקבלת התורה אמיתית בחג השבועות הבעל"ט ונזכה שישרה הקב"ה את שכינתו בתוכנו, ויקוים בנו הן א-ל כביר ולא ימאס ויקבל תפילותינו ברחמים ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ואך טוב וחסד ירדפונו כל ימי חיינו ויגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו".