החוק הנורבגי אושר לקריאה ראשונה

ועדת החוקה חוק ומשפט בראשות ח"כ יעקב אשר, אישרה היום (שני) ברוב של 8 תומכים מול 6 מתנגדים, לקריאה ראשונה את הצעות "החוק הנורבגי".

החוק נועד לעגן כהסדר קבע את האפשרות להתיר לח"כ המתמנה לשר או לסגן שר להפסיק את חברותו בכנסת לתקופה שבה הוא מכהן כחבר הממשלה ועד תום חברותו בממשלה – ולחזור ולכהן כחבר הכנסת מיד עם תום תקופת כהונתו בממשלה.

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) ציין, "בשנה וחצי האחרונות דובר רבות על הצורך להחזיר את עבודת הכנסת לפול טורבו כי היא הדבר החשוב ביותר, לא פחות מעבודת הממשלה. לב העשייה, לב החקיקה ולב הבקרה על הממשלה הוא כאן בוועדות".

"אני שמח שחזרנו לעבודה ונעבוד קשה בעזרת השם בשנים הקרובות. החוק שאישרנו היום יעזור רבות לעבודת הכנסת, לב ליבו של החוק הנורבגי שמהיום נקרא לו החוק הישראלי הוא לתת כוח ללב הפועם של הדמוקרטיה שהוא ועדות הכנסת", הוסיף אשר.

על-פי הוראת השעה שנחקקה בכנסת ה-20, המודל הנורבגי הוחל רק על ח"כ אחד מכל רשימת מועמדים. בניגוד לכך, על-פי ההסדר המוצע כעת, בכל סיעה יוכלו להפסיק את כהונתם לפי ההסדר בין 1 ל-5 חברי כנסת, כאשר המפתח לכל סיעה מושפע מגודל הסיעה וממספר חברי הכנסת שאינם שרים או סגני שרים. בנוסף, כדי למנוע שימוש לרעה בהסדר, מוצע כי אם נפסקה חברותו של חבר כנסת לפי ההסדר, והתחדשה חברותו בכנסת משום שחדל לכהן כשר או סגן שר, אותו ח"כ לא יהיה רשאי להשתמש שוב בהסדר ולהפסיק כהונתו עד סוף כהונת הכנסת.

יצוין כי חבר הכנסת החדש שנכנס אינו נחשב "מחליפו" של חבר הכנסת שהתפטר. בכל מקרה, אם חבר הכנסת שהתפטר במסגרת "החוק הנורבגי" חוזר לכהן בכנסת, תיפסק חברותו של האחרון שנהיה לחבר הכנסת מתוך רשימת המועמדים, גם אם אין זה אותו חבר כנסת שנכנס "במקומו" של השר או סגן השר שהתפטר מהכנסת לפי "החוק הנורבגי" (כך למשל במקרה שחבר כנסת נוסף מהרשימה עזב בינתיים).

כדי לשמור על מעמדם ועצמאותם של חברי הכנסת שנכנסו לכנסת במסגרת "המודל הנורבגי", חבר הכנסת שהתפטר מהכנסת בעקבות מינויו לשר או סגן שר יכול לשוב לכנסת רק אם התקיימו נסיבות חיצוניות המחייבות זאת – אם הוא חדל להיות שר/סגן שר בשל התפטרותו או פיטוריו מהממשלה, או אם התמנה לראש הממשלה (כולל ממלא מקום וראש ממשלה בפועל).

עם התפטרותו של חבר הכנסת שהתמנה לשר או סגן שר, ייכנס במקומו לכנסת חבר הכנסת הבא מתוך רשימת המועמדים שנבחרה עמו לכנסת. חבר כנסת שנכנס לכנסת לאחר שרשימת המועמדים שלפיה נבחר לכנסת התפלגה על בסיס שליש מחברי הסיעה או בעקבות מיזוג עם סיעה אחרת, יהיה רשאי להודיע תוך 24 שעות מעת היותו לחבר כנסת לאיזו סיעה הוא מבקש להשתייך. במצב שבו ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף מפלגות מלכתחילה ונעשתה רק בהתאם למפתח המפלגתי, אז יראו אותו כמשתייך לסיעה שמייצגת את המפלגה שאליה הוא שויך במקור ברשימת המועמדים, אלא אם ניתנה הסכמה של המפלגה המקורית שלו ושל המפלגה שאליה הוא מבקש להצטרף שיעבור מפלגות.