בדואים שדדו ציוד צבאי ממחנה צה''ל בצאלים. קצינים שהבחינו בשודדים פתחו במרדף אחריהם ובתוך זמן קצר הגיעו למקום בדואים נוספים אשר הקיפו את הקצינים ואיימו עליהם.

בגלי צה"ל דווח כי לאור ההתקהלות המסוכנת שנוצרה סביבם ירה אחד הקצינים כדור באוויר. שוטרים הגיעו למקום והוגשה תלונה כלפי המעורבים באירוע.

תגובת דובר צה״ל: ״במהלך אימון בשטחי האש של בסיס צאלים, זיהו מספר קצינים חשד לגניבת ציוד צבאי ממקום האימון וביצעו מרדף אחר הרכב החשוד. במהלך המרדף הגיעו רכבים חשודים נוספים והקיפו את הגיפ של הכוח באופן מאיים ועברייני. הקצינים דיווחו למשטרת ישראל על האירוע ועצרו בצד הדרך.

״לאור ההתקהלות המסוכנת שנוצרה סביבם לאחר העצירה, ירה אחד הקצינים כדור באוויר. שוטרים הגיעו למקום והוגשה תלונה כלפי המעורבים באירוע. בנוסף בוצע תחקור ראשוני על ידי המפקדים והופקו הלקחים הרלוונטיים לאירועים מסוג זה. צה״ל רואה בחומרה ניסיון פגיעה מכל סוג שהוא בחיילי צה״ל״, לשון התגובה.