'הדר להדר' באירוע הפתיחה של שבוע הערבות ההדדית

גרעין הדר להדר חיפה - בשנת 2009 הגיעה קבוצה של 10 משפחות צעירות לשכונת הדר בחיפה על מנת לייסד גרעין תורני. וזאת כמענה לצורך שעלה מתושבי השכונה, נציגי העירייה וראש העיר בראשם. משפחות הגרעין מגיעות לבנות את חייהן בשכונה, פוגשות את התושבים המקומיים במכולת, בקופת החולים או במגרש המשחקים ומתוך החיים המשותפים והפעילויות שואפים ליצור שכונה טובה יותר.

המשימה המרכזית של הגרעין היא לבנות קהילה ציונית לאומית גדולה ותוססת שגרה ומשתלבת בחיי השכונה והפועלת בתחומי חינוך, רווחה וזהות יהודית בכדי לחולל שינוי חברתי, ערכי חיובי בשכונת הדר בפרט ובעיר חיפה בכלל.

גרעין הדר מחכה לכם - לחצו כאן כדי לפתוח את הלב