פורום שילה: ההתיישבות בסכנה

בהתיישבות היהודית ביו"ש חוששים לגורלם של ישובים רבים בעקבות פסיקת בג"ץ הערב שפסלה את חוק ההסדרה.

ערוץ 7 , י"ז בסיון תש"פ

פורום שילה: ההתיישבות בסכנה-ערוץ 7
תפוח מערב
צילום: חיים פרלמן/TPS

עו"ד אריה ארבוס, אשר ייצג את היישובים עדי עד, תפוח מערב וישובים נוספים בבג"ץ, תוקף את פסק דינם של השופטים וקובע, "פסק הדין מוקשה מאוד וזו בלשון המעטה".

לדבריו, "פסק הדין מדלג בקלילות רבה מידי על קביעה רבת שנים ומשורשות לפיה 'החוקה נוצרה, בראש ובראשונה, לבני הארץ ולהסדר חיים לתושבי הארץ ולאזרחיה, ביניהם לבין עצמם' (הש' חשין)".

"ביטול חקיקה של הכנסת בשל פגיעה בקניין, בשוויון ובכבוד של מי שאינו אזרח ישראלי לכאורה נעדרת סמכות גם לאחר ה'מהפיכה השיפוטית' היות וחוקי היסוד לא באו להעניק הגנה למי שאינו תושב הארץ ואזרחה, ולכן בית המשפט לא יכול להיתלות בקולב החוקתי בו הוא נתלה בביטול חקיקת הכנסת", הוסיף ארבוס.

לדבריו, "פסק הדין מבקש לקבוע שיוון בהתנהלות המדינה בין מי שהוא אזרח המדינה לבין מי שאינו. על בסיס הגיון זה יש להעניק לפלסטינים את מלוא הזכויות המוענקות לאזרחים ישראלים (ואני מאמין שעוד עתירות יוגשו לאור הגיון זה). פסק הדין גם נעדר ירידה ולו מינימלית לפרטים כפי שאמור להיעשות בדיון משפטי בדבר הקף הפגיעה בקניין והפגיעה בשוויון. כמי שייצג ומייצג בהליכים לא מעטים בנוגע לבניה בלתי חוקית ביו"ש, בין של יהודים ובין של ערבים, נראה כי לא נעשתה כאן עבודה משפטית סדורה בבירור העובדות שהוא הנושא החשוב ביותר בעבודה שיפוטית".

"הקביעות העובדתיות עליו מתבסס פסק הדין נעדרות ביסוס איתן לצורך הקביעה כי מדובר בפגיעה בלתי מדתית. נראה כי בהחלט אצה הדרך לבית המשפט להפוך למחוקק על מעל הריבון ואף מבלי לטרוח לבנות את פסיקתו על אדנים משפטיים מבוססים ומקובלים" ציין ארבוס בסיום.

מפורום שילה נמסר, "החלטת בג״צ המבטלת את חוק ההסדרה שחוקק בכנסת מעמידה את ההתיישבות היהודית ביו"ש בסכנה. הדרך היחידה להסדרה אמיתית ביהודה ושומרון היא החלת הריבונות, כפי שהבטיח ראש הממשלה, ולא תיקון של החוק".

"החלת החוק הישראלי ביו"ש תביא לסיומה את הכפיפות של ההתיישבות למערכת החוק המיושנת שנהוגה באזור, המורכבת מבליל של דינים עותמניים, מנדטוריים וירדנים, ובכך גם תאפשר לצמצם באופן משמעותי את תפקידו של בג"צ כפוסק בענייני התיישבות", הוסיפו בפורום.