הרב משה הגר עודד בן משה

ראש המכינה הקדם צבאית יתיר, אל"מ (במיל') הרב משה הגר קרא להאמין "ברוח העם" ולא לוותר על חלקים מארץ ישראל עבור ריבונות.

"אנחנו צריכים לראות כיצד חטא המרגלים משפיע על הרוח של העם גם בדורנו", אמר הרב הגר.

"אנחנו רואים מפקדים בכירים בצבא שלא מאמינים בעם", הוסיף. "כמו שאומרים המרגלים 'כי חזק הוא ממנו', לא מאמינים בעם ולכן מוכנים לוויתורים טריטוריאלים, כמו לקבל את תכנית טראמפ, שזה וויתור על ארץ ישראל בגלל שלא מאמינים ברוח העם. זה היה הראש של המרגלים, לא מאמינים בעם ישראל".

לדבריו, "בן גוריון, כשהוא מדבר על הרוח של העם - הוא מבצע. גם הוא לא מקשיב לגנרלים, שלכאורה היו מקצוענים כי לחמו במלחמת העולם השנייה.

"הם אמרו לו: 'תוותר על הנגב, אין מספיק חיילים גם לנגב, גם לתל אביב ולירושלים. בנגב יש בסך הכל כמה נקודות ואפשר לוותר על הנגב' ובן גוריון אומר שזה חשבון לא ציוני והוא נובע מחוסר אמונה ברוח של העם. המקצוען יכול להגיד לי איך להלחם אבל האם להלחם ועל מה להלחם - זה רוח העם תקבע", סיפר הרב הגר.

"הרוח הזאת של כלב זאת רוח אחרת. הוא לא מקבל את עמדת המרגלים. 'ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו'", כך הרב הגר.