נתניהו מתנהל כפושע

פושע כלפי החיילים הנעדרים, פושע כלפי משפחותיהם המיוסרות, פושע כלפי רבבות חיילים המשרתים בצה"ל ופושע בערכינו המקודשים לכולנו

בעז שפירא , י"ט בסיון תש"פ

בעז שפירא
בעז שפירא
צילום: עצמי

לא, אינני מתכוון לתיקי האלפים (1000,2000,4000) וגם לא למה שזוממים חורשי רעתו ממערכת המשפט בה לאיש אין אמון. כמו כן אין כוונתי לעסוק כאן בתכנית המאה הגם שיש רגלים לדבר שנתניהו הוא הוא אבי המפות ואבי הוויתור על חלקי מולדת נחלת אבות לטובת האויב הערבי.

תתפלאו, אינני מתכוון לעסוק ברכילות, במשפחתו או אפילו בהתנהלותו הפוליטית מול חברי מפלגתו, בני בריתו ושאר "חברים" למקצוע הזה בו הוא עוסק.

רק בדבר אחד אתמקד – מחדליו הקשים והבלתי נסבלים בכל הקשור עם השבת הנעדרים ובראשם הדר גולדין ואורון שאול השם יקום דמם הקדוש. בצדק ו"ביושר" הרוויח נתניהו את התואר "פושע" שכן הפקרתו את חיילי צה"ל הנעדרים, רמייה וכחש בהם הוא מוליך את המשפחות מזה זמן, ויתורים מפליגים לרוצחים הערבים המחזיקים בנעדרים והימנעות מהפעלת מנופי לחץ המצויים בידיו למכביר, כל אלה "מזכים" את נתניהו, ובדין, בתואר "פושע". 

העבירות אותן הוא מבצע ולהן הוא אחראי כולן מתחום הערכים והמוסר ואינן כתובות בספר החוקים. נתניהו מפר ביודעין את מחויבותו להשיב לקבר ישראל כל חייל שנפל בקרב. נתניהו בפועל מפקיר חיילי צה"ל אותם שלח להילחם ושנפלו בקרב. נתניהו מתעלם מהערבות ההדדית הקושרת את כולנו היהודים איש לאחיו ומצפצף על הציווי המוסרי להביא חייל צה"ל לקבורה במולדתו ובקרבת משפחתו. 

נתניהו מתעלל (בלא כוונה תחילה במקרה זה) במשפחות הפועלות בלי להרפות על מנת להגשים את כל ההתחייבויות המוסריות והערכיות הנזכרות לעיל הלכה למעשה. הוא נרפה, הוא מהסס, הוא איננו רוצה (או שאיננו מסוגל) להכריע ולקבל החלטות שתגרומנה לרוצחים הערבים להחזיר את בנינו הנעדרים לקבר ישראל.

וכל זה בשעה שמולו ומול כולנו ניצבת משפחה מזן אחר. משפחה אצילית באמת שבניגוד לאחרות (משפחת גלעד שליט למשל) אינה דורשת מנתניהו לשלם את "המחיר הנקוב" (לשחרר רוצחים רבים מספור), אינה חוסמות את נתיבי אילון בצעדות ענק, אינה מפעילה מכבש לחצים המובל על ידי תקשורת תבוסתנית וחלשה. ההיפך הוא הנכון – משפחת גולדין תובעת מנתניהו להפעיל לחץ על האויב, לחץ כזה שיגרום לו להבין, על כורחו, שהחזקת גופות מהווה נטל ולא נכס. 

נתניהו מתעלם ואינו מפעיל ולו מקצת מנופי הלחץ (מני רבים השמורים לו ורק לו בתפקידו הרם). יתרה מכך, מאז נפילת הדר ואורון הי"ד ממשיכה ישראל בהובלת נתניהו, באופן בלתי נתפש, את ההנהגות דלקמן: 

ישראל מעבירה לרוצחים מעזה בטון, מלט, דלקים ושאר חומרים שבלעדיהם תקרוס ישות הטרור.

ישראל מעבירה לרוצחים סחורות, מזון ומוצרים רבים ושונים.

ישראל מאפשרת לאלפי ערבים תושבי עזה לעבוד ולהתפרנס בתחומה.

ישראל מקבלת לבתי החולים שלה אלפי חולים ערבים הזקוקים לטיפולים רפואיים.

ישראל מחזירה לרוצחים הערבים גופות מחבלים אותם הרגנו בעת שניסו לרצוח בנו.

ישראל ממשיכה לאפשר חגיגות בבתי הכלא שם מנהלים הרוצחים והמחבלים הערבים את חייהם במה שנראה יותר כנופש מאורגן מאשר ככלא ועונש בצדו. בבתי הכלא יש למחבלים טלוויזיה רב ערוצית, תנאי מגורים משופרים יחסית, לימודים אקדמיים, חאפלות, שיחות טלפון וביקורי משפחות.

ישראל מאפשרת להעביר לרוצחים בעזה מזוודות עם דולרים.

ישראל אינה מקזזת מהכספים אותם היא עצמה מעבירה לרוצחים את המשכורות אותם משלמים מנהיגי הרוצחים למשפחות "שאהידים" ושאר נבלות אותן חיסלנו ברוך השם.

ישראל אינה יוזמת פעילות התקפית כזו שתאלץ את הרוצחים להשיב את הבנים הנעדרים.

ישראל לא פועלת לחטיפת או הריגת בכירים בקרב הרוצחים לשם יצירת לחץ אמתי ומשפיע.

ישראל מעניקה לרוצחים הטבות, מאפשרת להם חופש תנועה, מנהלת עמם מתן ומתן על הסדרה ואף מגיעה מעת לעת לסיכומים – כל אלה בהתעלמות מן הכורח להשיב את הבנים תחילה.

האמת היא שבכל מקום בו נאמרה המילה ישראל צריך היה לכתוב נתניהו שהרי הוא המוציא והמביא, הוא המפקד העליון של הצבא, הוא ראש הממשלה ובידיו הסמכויות וגם היכולת. אלא שמשהו מקולקל אצל האיש הזה, מקולקל עד כדי כך שהתנהלותו היא בלתי נסבלת, בוודאי בעניין הכאוב הזה של החזרת הנעדרים. בלתי נסבלת ובלתי נסלחת.

הלב של כולנו עם משפחות הנעדרים אך למרבה הצער מסתבר שיכולת ההשפעה של כולנו, כמו גם של המשפחות היקרות ומשפחת גולדין בראשן, מוגבל מאד. לו נתניהו באמת היה רוצה להפגין מנהיגות, להוכיח נאמנות, לשמש דוגמה ומופת לשמירה על ערכי צה"ל ולדאוג לקיום המצווה הגדולה של הבאת חיילים יהודים לקבר ישראל – מן הסתם יכול היה לעשות זאת, בדרכים שונות רבות ומגוונות שעל חלקן עמדנו לעיל.

משאיננו עושה זאת, הרי שמבחינת רבים הוא כפושע. פושע כלפי החיילים הנעדרים, פושע כלפי משפחותיהם המיוסרות, פושע כלפי רבבות חיילים המשרתים בצה"ל ופושע בערכינו המקודשים היקרים לכולנו.