גנץ באתר חלום יעקב בבית אל
גנץ באתר חלום יעקב בבית אל צילום: דוברות

שר הביטחון בני גנץ, שר המשפטים, אבי ניסנקורן, והשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, מיכאל ביטון, קיימו דיון מקצועי לבחינת ההשלכות של פסילת חוק ההסדרה בבג"ץ.

מכחול לבן נמסר כי "בדיון, בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה וראש המנהל האזרחי, נדונו דרכים להסדיר בהתאם לדין יחידות דיור, בדגש על יחידות שלגביהן ניתנו היתרים על ידי המדינה ואשר בדיעבד התגלה כי הן נמצאות על קרקע פרטית".

בין השאר, נבחנו אפשרויות חוקיות כפי שהשתקפו מפסק הדין בעניין חוק ההסדרה, ובהן השימוש בהסדר תקנת שוק הקבוע בסעיף 5 לצו הרכוש הממשלתי באיו"ש.

עוד נמסר כי בסיום הדיון, הנחה ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, להקים צוות משותף למשרד הביטחון, משרד המשפטים והמנהל האזרחי, שיגבש פתרונות עבור מקרים אלו.

ברוב של שמונה שופטים נגד עמדת המיעוט של השופט נעם סולברג, החליט בג"ץ לפסול השבוע את החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, אשר נועד להסדיר התיישבות שלא כדין על מקרקעין באזור יהודה ושומרון, ובכלל זה על מקרקעין בבעלות פרטית פלסטינית.

החוק קובע מנגנון להכשרה בדיעבד של התיישבות במקרקעין שהבנייה בהם נעשתה על-ידי מי שאינו בעל הזכות במקרקעין, אך בתום-לב או בהסכמת המדינה, כהגדרתה בחוק.

בית המשפט קבע כי חוק ההסדרה פוגע בזכות הקניין ובזכות לשוויון של תושבי האזור הפלסטינים, ומקנה עדיפות מובהקת לאינטרסים של המתיישבים הישראלים על פני תושבי האזור הפלסטינים.

נשיאת בית המשפט העליון השופטת חיות ציינה כי "חוק ההסדרה מבקש להכשיר בדיעבד מעשים בלתי חוקיים שבוצעו על ידי אוכלוסייה מסוימת באזור תוך פגיעה בזכויותיה של אוכלוסייה אחרת, וזאת בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית. אין מדובר בהסדר שהוא 'עיוור' לקבוצת הניזוקים שיפגעו מיישומו אלא בהסדר הפוגע ביודעין ובאופן בלתי שוויוני בזכות הקניין של תושבי האזור הפלסטינים בלבד והוא מעניק בכורה לאינטרסים הקנייניים של המתיישבים הישראלים, ללא כל בחינה פרטנית ומבלי לתת משקל מספק למעמדם המיוחד של תושבי האזור הפלסטינים כ'תושבים מוגנים'".

מנגד, השופט סולברג שהיה כאמור בדעת מיעוט, הציע לצמצם את הגדרת המונח "התיישבות" כך שלא יכלול שטחים חקלאיים ושטחי ייצור, שפינויים אינו דומה לפינוי בית מגורים, וכן הציע לצמצם את הגדרת המונח "מדינה" למוסדות השלטון המרכזי בלבד ולא לכלול בהגדרה את מוסדות השלטון המקומי ואת הגופים המיישבים".