חדר לידה
חדר לידהצילום: איסטוק

מחקר חדש שנעשה בהדסה מנפץ את אחד המיתוסים הרווחים בלידה, לאחר שמצא שמתן אפידורל בכל פתיחה אינו מאריך את משך הלידה ולא מעלה את השכיחות של סיבוכים.

התוצאות היו נכונות הן ליולדות בלידה ראשונה והן בלידה שנייה ומעלה, כך מדווח העיתון "ישראל היום".

בכל חדר לידה בישראל הנוהל מעט שונה, אבל נשים רבות שביקשו אפידורל נתקלו בתשובה שמדובר בשלב מוקדם מדי ושעליהן לחכות, או שהן בפתיחה מתקדמת וכבר "מאוחר מדי".

במחקר שנערך במרכז הרפואי הדסה בקרב 18,870 נשים שילדו בשנים 2015-2003 ,נמצא כי משך הלידה לא השתנה משמעותית בין נשים שבחרו לקבל אלחוש אפידורלי בתחילת הלידה, לכאלה שקיבלו באמצע הלידה או בסופה. החוקרים בדקו לגבי כל אחת מהיולדות מתי קיבלה את האפידורל-לפי פתיחה של צוואר הרחם וכמה זמן ארכה הלידה. כמו כן, נבדקו סיבוכים כמו לידה מכשירנית-ואקום.

משך הלידה לא הושפע מהשלב בלידה שבו ניתן אפידורל, ולא נמצאו הבדלים מובהקים. עם זאת, נמצא שלידה עם אפידורל מעט ארוכה יותר. בלידות ראשונות משך שלב הצירים והלחיצות התארך עד כשעה בפתיחות השונות, לעומת נשים שלא קיבלו אלחוש אפידורלי. בלידות חוזרות שלב הצירים התארך עד שלושת רבעי שעה, ושלב הלחיצות התארך בכ-8 דקות יותר.