נמל התעופה בן גוריון
נמל התעופה בן גוריוןפלאש 90

בתום ישיבה בראשות שר האוצר ישראל כ"ץ ושרת התחבורה מירי רגב, הוחלט להאריך בחודשיים נוספים את הסדרי השכר הנוכחיים הנהוגים במגזר הציבורי לעובדי רשות שדות התעופה, באותה מתכונת עד לחודש ספטמבר 2020.

המטרה היא לתמוך בעובדי רשות שדות התעופה ולייצר ודאות בקרב העובדים בתקופת משבר הקורונה, זאת, לנוכח המצב הייחודי שאליו נקלע ענף התעופה בעקבות המשבר.

בפגישה נכחו גם מנכ"ל רשות שדות התעופה יעקב גנות, יו"ר ועד העובדים פנחס עידן ונציגי משרד האוצר והתחבורה.

בנוסף סוכם כי רשות שדות התעופה תאיץ את הביצוע של פרויקטי פיתוח להרחבת תשתיות התעופה, ובפרט עבודות שאותן קל לבצע בהיעדר תנועת נוסעים, מתוך הבנה כי תשתיות אלה הכרחיות לענף התעופה ולמשק לאחר סיום המשבר.

משרדי האוצר והתחבורה יפעלו במשותף לתיקון חוק רשות שדות התעופה כך שהרשות תוכל ליטול הלוואות גם למימון הפעילות השוטפת.

משרד האוצר, משרד התחבורה ורשות שדות התעופה יסכמו על מנגנון שבמסגרתו מימון ההלוואות יבוא בחשבון בעת תשלום תמלוגים עתידיים שתעביר הרשות למדינה, כשענף התעופה יחזור לפעול כסדרו.

שר האוצר ישראל כ"ץ: "מתוך הבנה שענף התעופה נמצא במצב קשה ויחודי, הגענו למספר הסכמות חשובות וביניהם הארכת הסדרי השכר לעובדי רש"ת על מנת לייצר וודאות בקרב העובדים בתקופת המשבר. אמשיך לפתור את הבעיות העולות בענפי העובדה השונים בעקבות השלכות משבר הקורונה באחריות הנדרשת".

שרת התחבורה מירי רגב: "אני מודה לשר האוצר על הדיון הענייני והחשוב במטרה לפתור את המצוקה ברש"ת. עלינו לשמור על העובדים החיוניים ועל הרציפות התפקודית של רשות שדות התעופה - גוף רווחי ששילם תמלוגים לאורך שנים לקופת האוצר. זה הזמן לסייע להם בתקופה כזו, בה הם נקלעו למשבר שלא בשליטתם. במהלך תקופה זו, ההנהלה והעובדים יזמו הורדות שכר זמניות והתייעלו בתחומים שונים. בתקופה זו יואצו על פי הנחייתי עבודות הפיתוח בשדה התעופה על מנת להכשירו לחזרה להיקפי הפעילות המקוריים".