חוק יישוב סכסוכים אושר סופית

אושר סופית: כל סכסוך משפחתי יופנה ליישוב סכסוכים. היוזמת מרב מיכאלי: "להעביר כמה שיותר סכסוכים לפתרונות בדרכים חלופיות".

ערוץ 7 , כ"ד בסיון תש"פ

חוק יישוב סכסוכים אושר סופית-ערוץ 7
ח"כ מרב מיכאלי
צילום: ערוץ 7

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה של ח"כ מירב מיכאלי.

החוק מעגן כהוראת קבע את החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה וקובע כי על צדדים המבקשים להגיש תובענה בעניין של סכסוך משפחתי להקדים ולהגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך.

מטרתו של החוק היא לסייע לבני זוג ולהורים וילידיהם ליישב סכסוכים משפחתיים בהסכמה ובדרכי שלום ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, באמצעות הפניית תובענות אלו תחילה להליך של יישוב סכסוך ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים.

הצדדים מוזמנים לפגישה ביחידת הסיוע, בה הם מקבלים מידע על ההליך המשפטי והשלכותיו, ועל דרכים אחרות ליישוב הסכסוך. נוכח הניסיון שנצבר בתקופת הוראת השעה, מוצע כעת לערוך מספר שינויים ולעגן אותה כהוראת קבע.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, "מדובר בהסדר חדשני בישראל, ועל כן הוא נקבע תחילה כהוראת שעה במטרה לבחון את השפעת יישומו. במהלך תקופת הוראת השעה נאסף מידע רב בנוגע לחוק, ליישומו ולהצלחתו. עד כה נערכו למעלה מ־ 53,000 פגישות מהו"ת, ונמצא כי החוק מצליח לממש את מטרותיו. בשני הדיווחים השנתיים שנמסרו לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מכוח החוק, דווח על ירידה ניכרת של כ- 50% בהיקף התובענות בענייני משפחה המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הדתיים".

לדברי ח"כ מרב מיכאלי: "אנחנו חיים בישראל בתרבות עמוקה מאוד של סכסוך. הדבר שמגדיר את מדינת ישראל יותר מכל דבר אחר ב52 השנה האחרונות הוא הסכסוך בינינו לבין שכנינו ולכן נורא בקלות אנחנו נופלות ונופלים בכל דבר ועניין ישר לתוך סיכסוך ולא דיאלוג ולא דיון ולא נסיונות לגשר או למצוא את הטוב המשותף. בסיפור של הגירושים וסכסוכים משפחתיים הבנו שהמאבק והסכסוך רק מחמיר את מצב כל המשתתפות והמשתתפים בו. אני מאמינה ומקווה שזאת תהיה ההתחלה של דרך שבה אנחנו נדע להעביר כמה שיותר סכסוכים לפתרונות בדרכים חלופיות"

בקריאה שלישית תמכו בחוק 17 ח"כים, ללא מתנגדים.