יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד
יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

ההסתדרות אישרה היום (חמישי) לעובדי סופרגז הכרזת סכסוך עבודה בחברה, על רקע הנפקתה והשלכות ההנפקה על תנאי עבודתם העתידיים.

הודעה בדבר הכרזת הסכסוך נשלחה מטעם יו"ר הסתדרות המעו"ף עו"ד גיל בר-טל וראש חטיבת מוסדות לאומיים, חברות ממשלתיות וחברות הגז בהסתדרות המעו"ף, עו"ד אסף אדר, אל מנכ"ל סופרגז כפיר נבון.

הסכסוך, הנוגע לכ-400 עובדים, הוכרז בעקבות הנפקת 25% ממניות חברת האם שמחזיקה במלוא המניות של חברת סופרגז, לציבור. בשלב זה הונפקו רבע ממניות חברת האם, אולם אין כל התחייבות מצד ראשי סופרגז כי בכך יסתיים הליך ההנפקה.

כך, לא מן הנמנע שבסופו של דבר יתחלפו ללא כל בקרה המעסיק בפועל של עובדי סופרגז והמדיניות הניהולית אשר יורדת אל שורש העסקת העובדים ושגרתם היומיומית.

מדובר בשינוי ארגוני הטומן בחובו השלכות משמעותיות ורגולטוריות כלפי העובדים ופעילותם השוטפת, ושינוי שכזה מצריך הסדרה באמצעות הסכם קיבוצי שיבטיח לעובדים רשת ביטחון וזכויות כלכליות. למרות זאת, ובחוסר תום לב מוחלט, ההנפקה נעשתה לפני שמוצה המו"מ בנושא ובטרם ניתנה התייחסות עניינית לדרישות נציגות העובדים.

עם הכרזת הסכסוך, ובתום התקופה הקבועה בחוק, יוכלו עובדי סופרגז לנקוט בצעדים ארגוניים, להם יהיו השלכות שונות, על מנת להיאבק על זכויותיהם.