אלון מורה
אלון מורהצילום: יונתן ביתן

בימים אלו, בהם עולה על הפרק, עניינה של ארץ ישראל. מפות, גושים, ריבונות, מדינה פלסטינית ושאר מושגים עולים ומתבררים, הננו רואים כמה גדול ערכו של יישובנו כרמי צור , כמו גם ערכם של שאר הישובים המכונים מובלעות. מיקומו המובלע של כרמי צור בעומק השטח, בין בית עומר לחלחול ולחברון, מיקומו בבחינת עצם התקועה במפת הארץ, מסכל ומשבש מחשבות הגוזרים והקורעים, המוותרים והמפרידים, את הארץ האחת שנתנה לנו על ידי ד' אלוהי ישראל, צור ישראל וגואלו.

ערכו של יישובנו המובלע כמו שאר הישובים המובלעים הוא בהיותו מונע מכל מעכבי תחייתנו בארצנו ומכל מהרהרי ומערערי זכותנו על ארץ נחלתנו, לבלוע חלילה חלקים מארץ חיינו. 

הקורעים והגוזרים את הנחלה האחת, היו מעדיפים לעמוד מול מפות יותר "ידידותיות", מפות בהם בולטים וניכרים גושי התיישבות גדולים וסמוכים לערי ישראל שבתוך הקו הירוק ופתאום הם מעיינים במפות ומזדקפות להן נקודות קטנות, מרוחקות, מובלעות בעומק השטח ואומרות לגוזרים: 

היי אני כאן ! שכחתם אותי?

ומזימות הקריעה והגזירה הולכות ומתאיידות... בעז"ה. 

אשרינו שזכינו להיות מובלעת שמונעת בליעת חלקים חיים מארץ חיינו. 

כרמי צור ומיקומו המיוחד המובלע בעומק השטח, לא סמוך לקו הירוק, לא חלק מגוש התיישבותי נוח וגדול , הוא המברר שכל הארץ כולה, היא ארץ אחת שלא ניתן לקרוע אותה לגזרים

עומד לו היישוב המרוחק המובלע ומזכיר לכולם: טובה הארץ כולה מאוד מאוד 

לא גושים גושים עשויה ארצנו אלא כולה גוש אחד גדול, כולה ארץ אחת גדולה ומאוחדת, וכל מחשבות הקריעה והניתוק של הארץ האחת, הרי הן בטלות ומבוטלות, לא שרירות ולא קיימות ודבר אלוקינו יקום לעולם ואנו נשאלים יום יום ונישאל ביום הדין - האם ציפינו ופעלנו עם אל לישועת ישראל, בארץ צבי, ארץ חיים ? האם ציפינו והאמנו להתקיימות כל דברי הנביאים ואנו עונים בפה מלא: כולנו, כל ישראל, מאמינים בני מאמינים שדבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. 
אשרי כל הישובים המכונים מובלעות, שמונעים בליעת ארץ חיינו.

אשרי כל הישובים המכונים מובלעות, אשר בהתיישבותם מלאת המסירות, ההקרבה והעקשנות, לאורך שנים רבות, מבררים ערכה השלם והאחד של כל ארץ חיינו כמוהם, כמו אחיהם בכל מפעל ההתיישבות בגבולות ארצנו, במזרח, בדרום ובצפון, שלא ביקשו לנוח על זרי הדפנה אלא לבוא לעזרת ד' בגיבורים ביישוב ארצנו הקדושה. 

אשרי העם שככה לו אשרי העם שד' אלוקינו

בברכת התורה והארץ

 

הכותב הוא רב היישוב כרמי צור