אלמגור: לא לחבר את נפגעי הטרור ונפגעי פשעי השנאה

בארגון נפגעי הטרור 'אלמגור' דורשים להסיר מסדר היום של ועדת השרים לענייני חקיקה הצעה לתיקון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, המבקשת להוסיף לחוק גם נפגעי פשעי שנאה.

באלמגור מציינים כי ההצעה, המקודמת על ידי קהילת הלהט"ב והשר איציק שמולי, מבקשת להשוות את מעמדם של נפגעי פשעי שנאה לחללי הטרור.

בארגון מבהירים כי "אין לעשות שימוש בחוק שבא להכיר בחלליה ובפצועיה האזרחיים של מדינת ישראל במאבק מול האויב הערבי בדרך להקמתה ולקיומה, לצרכים אחרים".

"הצעת תיקון החוק מבקשת להוסיף לאלה שנפגעו מטרור נגד מדינת ישראל גם מי שנפגע בשל שנאה פנימית בתוך מדינת ישראל על רקע עדתי, נטייה מינית, מגדרית או השקפה פוליטית. כל מי שמוזכר בתיקון החוק מוגדר תחת החוק הפלילי ולא תחת חוק הטרור", הוסיפו באלמגור.

"יש לעכב את הגשת תיקון החוק ולשמוע את דעתנו לפני הגשתו. הגשת תיקון החוק תיאלץ את משפחות השכול להחרים ולא להגיע לטקסי הזכרון הרשמיים", הזהירו.