יבוטלו חלק מקנסות הקורונה לבתי האוכל

התובעים ברשויות המקומיות הונחו לבטל את כל הקנסות שניתנו לבתי אוכל בחודש הראשון של התפרצות הנגיף.

ערוץ 7 , ז' בתמוז תש"פ

יבוטלו חלק מקנסות הקורונה לבתי האוכל-ערוץ 7
מבצע אכיפת קורונה
דוברות המשטרה

המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, הבהירה היום לתובעים ברשויות המקומיות כי יש לבטל את הודעות הקנס שהוטלו בעקבות "תקנות הקורונה" על בתי האוכל בתקופה שבין 25 למארס ו-25 באפריל.

ההחלטה באה בעקבות ספק משפטי שהתעורר באשר לשאלה אם האיסור לפתוח את בתי האוכל בתקופה הרלוונטית נחשב לאיסור פלילי, עפ"י התקנות.

יודגש, כי אין חולק על כך שהתקנות אסרו בתקופה זו לפתוח בתי אוכל אלא שהשאלה המשפטית היתה האם האיסור האמור נקבע כאיסור פלילי.

לאחר עיון ובחינה מעמיקים, החליט המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, עו"ד שלמה למברגר, כי הפרשנות הנכונה היא שבהתאם לנוסח תקנות שעת חירום האמורות, בתקופה שבין 25.3.20 ל-25.4.20 פתיחה של בית אוכל, אף אם בניגוד לתנאים שנקבעו בתקנות, אינה מקימה עבירה פלילית.

זאת בין היתר, מאחר ולפי נוסח התקנות שהיה בתוקף אותה עת, ניתן היה לסבור כי המונח "בית אוכל" אינו נכלל במונח "חנות", שלגביה נקבעה עבירה פלילית.

כעולה מההנחיה אשר הופצה היום, על התובעים לבטל את הקנסות הרלוונטיים, שהוטלו על ידי הרשות וההנחיה חלה גם על הקנסות שהוטלו על-ידי משטרת ישראל.