"חמירא סכנתא מאיסורא"

בעקבות התפשטות הקורונה חוזרים וקוראים הרבנים הליטאיים להקפיד ביתר שאת על כללי משרד הבריאות. "וחלילה להתרפות בזה”

בן שאול , ח' בתמוז תש"פ

"חמירא סכנתא מאיסורא"-ערוץ 7
הרב קנייבסקי
Photo by David Cohen/Flash90


בעקבות התפשטות מגיפת הקורונה בריכוזים חרדיים רבים ברחבי הארץ, יצאו הבוקר (ג') הרבנים הליטאיים הרב חיים קנייבסקי והרב גרשון אדלשטיין בקריאה לבחורי הישיבות להקפיד ביתר שאת על כללי משרד הבריאות.

את קריאתם פתחו בקריאה לשמור על קדושת בית הכנסת. “כאשר מן שמיא הוחמר נגע הקורונה בעוונותינו הרבים, ובוודאי צריכים להתעורר מזה ולהתחזק כל אחד במה שליבו יודע מרת נפשו, ובפרט לשמור על קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשיות”.

בדבריהם הבהירו כי יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות: “גם יש לזכור כי בעת הזאת, המצוה המוטלת עלינו היא שמירת הבריאות, חמירא סכנתא מאיסורא, וחלילה להתרפות בזה”.

את מכתבם חתמו בברכה וקראו לומר פרקי תהילים להסרת המגיפה. “והזכות הגדולה היא מה שהיכלי הישיבות ומוסדות החינוך שוקדים על תלמודם כפי מה שאפשר, ובלי חשש סכנה אי”ה, ובודאי תורה מגנא ומצלא, וראוי לשמור ולהתחזק בזה לזכות ולשמירת עם ישראל”.

“ומן הראוי כי לעת הזאת ישתדלו לומר פרקי תהילים אחר התפילות, להעתיר ולחלות לרבר”ע שיסיר מעמנו את הרעה הזאת. ובזכות התורה והחיזוק נזכה לסייעתא דשמיא לרפואה ובריאות לכל עם ישראל בכל אתר ואתר”.