אילוסטרציה
אילוסטרציהiStock

מחקר חדש של אריאל פינקלשטיין ותנועת 'נאמני תורה ועבודה' מנתח את הישגיהם של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בבחינות הבגרות לעומת החינוך הממלכתי.

כך לדוגמא, שיעור הזכאות לתעודת בגרות עלה באופן משמעותי בעשור האחרון בחינוך הממלכתי-דתי ובחינוך הממלכתי. ברוב השנים שיעור הזכאות היה דומה מאוד בשני סוגי הפיקוח, אם כי בשנתיים האחרונות נפתח פער קל לטובת החינוך הממלכתי-דתי כך שנכון לשנת 2018 שיעור הזכאות בחינוך הממלכתי-דתי עומד על 82% לעומת 79.7% בחינוך הממלכתי.

כמו כן, ישנו שינוי מגמה משמעותי בשיעור הזכאות לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות: בעוד בשנת 2001 שיעור הזכאות לתעודה כזו בחינוך הממלכתי היה גבוה ב-2.7%, בשנת 2018 המצב הפוך ושיעור הזכאות לתעודה זו גבוה בחינוך הממלכתי-דתי ב-2.9%.

במתמטיקה, ישנה ישנה עלייה משמעותית בשיעור הניגשים לבחינת 5 יחידות בשנים האחרונות בשני סוגי הפיקוח. בשנת 2018 שיעור הניגשים לבחינת 5 יחידות במתמטיקה עמד על 21.5% בחינוך הממלכתי לעומת 19.7% בחינוך הממלכתי-דתי. מנגד, שיעור הניגשים לבחינת 4 יחידות במתמטיקה גבוה בהרבה בחינוך הממלכתי-דתי כך שהסך הכולל של ניגשים לבחינת 4 ו-5 יחידות במתמטיקה גבוה יותר בחינוך הממלכתי-דתי.

באנגלית שיעור התלמידים הניגשים לבחינת 5 יחידות גבוה לאורך כל השנים בחינוך הממלכתי ובפער משמעותי, אך ישנו צמצום של הפער לאורך השנים: בשנת 2005 שיעור הניגשים לבחינת 5 יחידות באנגלית בחינוך הממלכתי עמד על 44.5% לעומת 33.5% בחינוך הממלכתי-דתי, פער של 11%; לעומת זאת, בשנת 2018 עמד שיעור הניגשים לבחינת 5 יחידות באנגלית בחינוך הממלכתי על 55.9% לעומת 48.6% בחינוך הממלכתי-דתי, פער של 7.3%.

תלמידי החינוך הממלכתי-דתי ממעטים ללמוד באופן מוגבר את המקצועות המדעיים. כך לדוגמא, בכימיה בולט במיוחד השיעור הנמוך של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי (3.2%) לעומת החינוך הממלכתי (9.4%) והחינוך הערבי (17.7%).

בנוגע לתעודה מדעית-טכנולוגית איכותית (בגרות עם 5 יחידות במתמטיקה בנוסף ללימודים מוגברים של 5 יחידות בשני מקצועות מדעיים), שיעור תלמידי החינוך הממלכתי-דתי בעלי זכאות לתעודה זו נמוך במיוחד: בשנת 2018 הוא עמד על 5.3% לעומת 12.7% בחינוך הממלכתי ו-8.7% בחינוך הערבי.

כמו כן, מבין המגמות הלא מדעיות ישנו שיעור גבוה באופן יחסי של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי במקצועות הבאים: ספרות, היסטוריה ולימודי ארץ ישראל. מנגד, תלמידי החינוך הממלכתי-דתי ממעטים באופן יחסי ללמוד באופן מוגבר לבגרות את המקצועות הבאים: מדעי החברה, תקשורת, גיאוגרפיה וערבית.

שמואל שטח מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה: "אנו שמחים לברך את החמ"ד על ההישגים הנאים של ההתקדמות בזכאות לבגרות, בציוני הבגרות באנגלית ועל צמצום הפער שמתבטא בהם, בין החינוך הדתי לחינוך הכללי. צמצום הפערים מוכיח כי ניתן לשלב היטב בין תורה ומדע וכי מצויינות בחול ובקודש באות יחדיו. בזירה הציבורית, תנועת נאמני תורה ועבודה גאה להיות הגורם המרכזי שהעלה בזמנו את הסוגיה על סדר יומה של החברה הדתית ואנו מביעים סיפוק רב מהשיפור שהושג".