BDS activists
BDS activistsiStock

ארבע חברות קונגרס אמריקניות שלחו מכתב ובו בקשה ממחלקת המדינה לפגוע בסיוע הביטחוני לישראל אם תוחל הריבונות.

באחרונה נערך מחקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה וקבע שהארגונים האנטי ישראליים משנים פאזה ופועלים בשיתופי פעולה פוליטיים.

אשר פרדמן, עורך המחקר וחוקר במרכז הירושלמי מסביר לערוץ 7 כי מכתב חברות הקונגרס מוכיח את קביעתו.

"אנחנו יודעים שיש מספר ארגוני חרם, חלקם אף קשורים לארגוני טרור, שעומדים מאחורי המכתב ועובדים עם אותן חברות קונגרס. בשנים האחרונות מדינת ישראל והארגונים הפרו-ישראלים הצליחו להכניס את ארגוני ה-BDS לסוג של מגננה שחייבה אותם לפנות לכיוונים חדשים. אחד מהם, הוא העברת המיקוד לזירה הממשלתית והפוליטית – גם בפרלמנטים וקונגרסים וגם ברמה של מועצות מוניציפליות שבהן הם פועלים לקדם חרמות נגד ישראל", אומר פרדמן.

הוא מוסיף כי "ארגוני החרם הופכים יותר משוכללים ומתוחכמים ומתחברים לחברי פרלמנט ומועצות במטרה להביא להחלטות על חרם נגד ישראל. הם מבינים שאם יבקשו להחרים את ישראל לא תהיה להם תמיכה, לכן הם טוענים שהפעילות שלהם היא רק נגד 'ההתנחלויות' – ואז הם פועלים להרחיב את ההגדרה לכל מה שתורם להתנחלויות. אז לא מדובר בחרם רק על מפעל באזור התעשייה ברקן, אלא כל חברה ישראלית או בינלאומית שיש לה קשר למה שקורה מעבר לקו הירוק. לדוגמה, הבנקים הישראלים שפועלים גם מעבר לקו הירוק, נחשבים מבחינתם תורמים למפעל ההתנחלויות".

כשאנחנו נמצאים בשיח הריבונות, אומר פרדמן, רק מנסים לפגוע בישראל יותר. "יש שתי רמות: האחת היא החרם הקונקרטי והחשש הוא מפני הרחבת עיקרון ההכרה באיחוד האירופי הקורא להבחין בין שני צידי הקו הירוק. השנייה, הפגיעה התודעתית והניסיון לפגוע במעמד ובלגיטמציה של ישראל בקרב מיעוטים שיש להם השפעה פוליטית באירופה ובארה"ב".

אז איך ישראל יכולה להילחם בפנים החדשות של ה-BDS? "אפשר לפעול בכלים משפטיים ולקדם חקיקה והגדרות רחבות של אנטישמיות, אפשר לחשוף את הקשרים של אותם ארגונים לטרור ולפעול מול קשת רחבה של גורמים ממשלתיים, פיננסיים וגורמי אכיפת חוק כך שהארגונים הללו ישלמו מחיר. כמובן שכדאי גם לפגוע בהילה של הארגונים המתהדרים כדואגים לזכויות אדם ולהציג אותם כאנטישמיים בעלי מטרות מפוקפקות".