הוחזרה זכאות למענקים לכ-5,000 עצמאים

לאחר בדיקה נוספת תוחזר הזכאות למענקים לעצמאים ב- 5,170 מקרים בהם נשללה בזכאות על ידי רשות המיסים.

ערוץ 7 , ח' בתמוז תש"פ

רשות המיסים
רשות המיסים
צילום: פלאש 90

לאחר בדיקה נוספת, הוחלט ברשות המסים, כי ב- 5,170 מקרים בהם נשללה אמש הזכאות למענקים לעצמאים בפעימה הראשונה והשנייה, עקב עדכון דוחות ותיקוני שומות, יושב המצב לקדמותו ושלילת הזכאות תבוטל.

מנגד, ב- 1,343 מקרים השלילה תישאר על כנה, אך, כפי שהודיעה הרשות, היא לא תפעל בשלב זה לגביית המענק ששולם ביתר.

יצוין כי במסגרת המהלך, נמצאו 14,477 מקרים בהם הוכרו עצמאים כזכאים חדשים למענק, או שהוגדל סכום המענק ששולם להם. סך הכל שולם במסגרת זו סכום של 40 מיליון ש"ח.

שלילת המענק ב 5,170 מהמקרים הללו, נבע בין היתר, מבדיקת נתוני הדיווח למע"מ, כך שבכל המקרים בהם דווחה הכנסה מעסק לשנת 2018 ולא נמצא לגביהם דיווח מקביל למע"מ, בוצעה שלילת זכאות.

לאחר בחינה של קריטריונים נוספים, הוחלט להשיב את המצב לקדמותו והודעה בעניין תשלח למגישי הבקשות. שווי המענקים שהוחזרו 22 מיליון ש"ח.

ביתר 1,343 המקרים בהם נשללה הזכאות, לא נעשה שינוי בהחלטה, שכן, בהתאם לעדכון נתונים בשומות, שנעשה מאז תשלום המענק, נמצאו מקרים אלו כבלתי זכאים, על פי הקריטריונים לזכאות. שווי המענקים במקרים אלו עומד על 5 מיליון ש"ח.

ברשות המיסים מציינים כי במקרים רבים ישנה חפיפה בין הזכאים לפעימה הראשונה והשנייה לכן מספר המקרים אינו מהווה מספר העצמאים אלא מספר המענקים ששולמו.