'מפנים ועולים חזרה, מפנים ועולים בחזרה - זה הסוד' צילום: יהונתן גוטליב

ראשי 'נחלה' וגרעין ההתיישבות ביהודה מסבירים מדוע דווקא עכשיו, לקראת עסקת המאה, חשוב להתיישב בכל מרחבי הארץ. "לרוחב ולא לגובה"