הרב עדו רכניץ
הרב עדו רכניץצילום עצמי

מכון משפטי ארץ מברך על רפורמת פטור זקן בצה"ל שפורסמה היום, על פיה די באישור של סא"ל למתן פטור זקן.

לדברי הרב ד"ר עדו רכניץ, ממחברי הספר אתיקה צבאית יהודית, ההגבלות על גידול זקן בצבא מהוות פגיעה קשה בחופש הדת של חיילי צה"ל ומראש לא היה להם מקום.

"החברה הישראלית היא חברה שבה גידול זקן הוא חלק מקיום מצוות, ויש בה ציבורים אשר מקפידים לגדל זקן מסיבות דתיות. הדרישות של צה"ל מחייל להוכיח שהוא דתי כדי לגדל זקן, אינן מתקבלות על הדעת. בדיוק כפי שכל אדם היה מתקומם אילו הצבא היה מחייב את החיילים לגדל זקן, והיה מתיר גילוח רק למי שהוכיח שהוא חילוני מאד, ואוכל גם ביום הכיפורים", אומר הרב רכניץ.

בנייר עמדה של מכון משפטי ארץ שהוצג לבכירי צה"ל, הוצעו ארבעה עקרונות לצבא ממלכתי בחברה מגוונת, על פיהם:

א. צה"ל אמור לעסוק בעיקר בלחימה ובהכנות ללחימה.

ב. צה"ל יכול לעסוק בפעילות לא-צבאית למען החברה ובלבד שהיא זוכה לתמיכה רבה בקרב מעגל המשרתים.

ג. אל לו לצה"ל להביע עמדה בסוגיות לא-צבאיות השנויות במחלוקת.

ד. על צה"ל לפעול כך שלא יופעל לחץ על חייל לשנות את עמדותיו, אמונותיו ואורחות חייו, בנושאים שאינם קשורים לביטחון, גם אם עמדותיו חריגות.

על רקע עקרונות אלה, התערבות של הצבא במראה של החייל הנושא משמעות דתית הוא מיותר, וטוב לצמצם אותו. החלטת ראש אכ"א מהווה צעד ראשון ומבורך בהקשר זה.