ח"כים יוותרו על משכורתם?

ועדת שרים לחקיקה תדון בהצעת חוק שתאפשר לחברי כנסת לוותר על חלק ממשכורתם או על כולה. ח"כ ברקת: זו השעה לדוגמא אישית.

ערוץ 7 , י"ג בתמוז תש"פ

ניר ברקת
ניר ברקת
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

בוועדת שרים לחקיקה תועלה היום (ראשון) הצעתו של חבר הכנסת ניר ברקת לתיקון חוק שתאפשר לחברי כנסת שירצו בכך להפחית חלקית או לוותר על משכורתם.

התיקון שהציע ח"כ ניר ברקת יחד עם חברי הכנסת מתן כהנא, קטי שטרית, ומיכאל מלכיאלי, מאפשר לחברי כנסת המעוניינים בכך לוותר על שכרם, כולו או חלקו, וכן על תשלומים נוספים שאינם שכר היסוד, ולהודיע על כך לחשב הכנסת.

הוויתור על השכר הינו וולונטרי ואינו מחייב את מי שלא מעוניין בכך ויהיה תקף לתקופה לפי בחירות הח"כ בשנה מסוימת. הח"כים יוכלו לתרום את הכספים לקופת המדינה לטובת הקצאתם לצרכים ציבוריים נדרשים.

החוק הקיים לא מאפשר לחבר כנסת לוותר על חלק משכרו או על שכרו המלא, ופוגע לטענת יוזמי החוק בחוקי יסוד של הפרט ובחופש העיסוק, ואין לו "אח ורע" בחוקים אחרים.

ח"כ ברקת מסביר את המניע המוביל לתיקון שהוא מציע: "עכשיו הזמן של ממשלת ישראל וחברי הכנסת להעביר מסר של דוגמא אישית ונשיאה בנטל. במיוחד בתקופה כזו חשוב שכל אחד ייתן יד ויעזור היכן שיכול. לכן דווקא עכשיו צריך להסדיר בדרך המלך את האפשרות של חברי כנסת לוותר על חלק או מלוא השכר".