סידור הבאבא סאלי
סידור הבאבא סאליצילום: קדם מכירות פומביות

שלושה פריטים נדירים משלוש תקופות שונות בחיי האדמו״ר רבי ישראל אבוחצירא, המוכר בכינויו ה״בבא סאלי״, נמצאו בימים האחרונים בירושלים.

ביניהם, סידור התפילה של הצדיק, כתוב בכתב יד משנת 1793 לפי נוסח האר״י עם הסברים קבליים, כוונות וייחודים. הסידור נכתב בידי רבי דניאל בן משה אזולאי במרוקו. הסידור עם פריטים נוספים יעמדו למכירה בימים הקרובים בבית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים.

הסידור כולל דפים מאויירים ומעוטרים בציורי מנורות ומילות התפילה מסולסלות בכתב עדין וכן בעמודים מסוימים נוסף צבע לעיטור מסגרות העמודים. הסידור היה חלק מתקופת חייו של הבבא סאלי עוד בימיו במרוקו.

מלבד הסידור, נמצאו גם שני כרכי הגמרא שהיו שייכים אף הם ל״בבא סאלי״, וכן שני שטרות של 50 שקלים (ישנים) כל אחד. השטרות ממוסגרים עם צירוף של אישור וחתימה כי הם הגיע מידי ה״בבא סאלי״ עצמו.

צילום: קדם מכירות פומביות
צילום: קדם מכירות פומביות


כל הפריטים הועברו בידי הבאבא סאלי לעוזרו הנאמן רבי אליהו אלפסי. במכתב שהעבירה אלמנת הרב אלפסי, מרת סימה, היא מספרת על ציווי של האדמו״ר אבוחצירא על בעלה להיות לו כמשמש: ״אמר לו, הרני גוזר עליך לשמש אותי... תלמד אתי ותעזור לי לקבל קהל. מאז נפשו היתה קשורה בנפשו...״ עוד הוסיפה לתאר כי אמר ה״בבא סאלי כי ״אם הייתי יכול לקשור אותך עם רצועות התפילין שלא תזוז ממני הייתי עושה זאת״. הגמרות שימשו את ה״בבא סאלי״ בימיו בירושלים אחרי שעזב את מרוקו ולפני ששוב עבר לנכר לתקופה קצרה לפני עלייתו הסופית לישראל.

האדמו״ר רבי ישראל אבוחצירא עלה עם משפחתו לישראל בפעם השנייה בשנת 1964 והתיישב ביבנה. לאחר מעט נדודים קבע את משכנו בנתיבות בשנת 1970. עד מהרה התפרסם הרב כעושה מופתים ורבים היו מגיעים לביתו בכדי לזכות בברכה, לעיתים היה מחלק הרב גם קמעות. יתכן והשטרות המצויים היו שטרות שאותם היה מחלק למבקריו ויתכן וניתנו כמתנה אישית לרב אלפסי.

מרון ארן מבעלי בית המכירות הפומביות קדם בירושלים, אמר כי ״האדמו״ר רבי ישראל אבוחצירא היה דמות מופת שהשפיעה רבות על החברה הישראלית וממשיכה להשפיע עליה עד היום, הן באמצעות מורשתו והן באמצעות צאצאיו ממשיכי דרכו. הסידור, הגמרא ושטרות הכסף שחילק ואשר נמצאו כעת הם עדות לדברים שהיו מרכזיים בחייו ואשר מהווים עד היום למורשת הרוחנית שלו״.