ד"ר שמעון אוחיון:
"הגיעה השעה שמדינת ישראל תציל את העם היהודי בתפוצות"

מנהל מרכז דהאן מברך את השרה ינקלביץ' לרגל אישור התוכנית האסטרטגית להידוק הקשרים עם התפוצות.

ערוץ 7 , י"ד בתמוז תש"פ

"הגיעה השעה שמדינת ישראל תציל את העם היהודי בתפוצות"-ערוץ 7
ד"ר שמעון אוחיון
צילום: אבי בורכוב

ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן למורשת קהילות ישראל במזרח ובמערב שיגר מכתב לשרת התפוצות עומר ינקלביץ' שבו בירך אותה לרגל אישור התוכנית האסטרטגית להידוק הקשרים בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות.

המתווה להבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות הוגש לממשלה על ידי שרת התפוצות ינקלביץ', ברוח מסקנות הוועדה המיוחדת שהוקמה לשמירת עתיד העם היהודי.

ד"ר שמעון אוחיון כתב לינקלביץ' "הריני מבקש לברך אותך על יוזמתך הייחודית לתוכנית ראשונה מסוגה, להידוק הקשרים בין מדינת ישראל לתפוצות. אין ספק, שתוכנית שתתמקד בין היתר, בחיזוק תוכניות החינוך הפורמאלי, תחולל שינוי משמעותי בחיזוק הזהות היהודית ובזיקה למדינת ישראל".

"בתפקידי כיו"ר ועדת החינוך בהסתדרות הציונית העולמית", מסביר ד"ר אוחיון, "אני עוקב אחר השתלבותם של שליחי הוראה במוסדות חינוך התפוצות ועל השפעתם בחיזוק הזהות היהודית. מעורבות ותרומה משמעותית למסגרות חינוך פורמאליות דווקא, יחזקו את הקשרים ואת תחושת השותפות בין התפוצות למדינת ישראל, ויבליטו את דאגתה של מדינת ישראל להמשך עתידו וקיומו של העם היהודי".

ד"ר אוחיון חתם את מכתבו במילים: "רק מעורבות והשקעה מאסיבית של ממשלת ישראל בחינוך היהודי בתפוצות תהדק את הקשרים שהתרופפו לאחרונה. קהילות ישראל בתפוצות תמכו בישראל כל השנים, הגיעה השעה שמדינת ישראל תציל את קיומו של העם היהודי בתפוצות. כתמיד, נשמח כתמיד לתרום את חלקנו בחיזוק הקשרים עם הקהילות בתפוצות".