בסוף השבוע הבחינה קבוצת מטיילים בוואדי קלט בצבי תשוש ופצוע. הם הזעיקו את פקחי רשות הטבע והגנים, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ונשאו אותו על אלונקה לאורך קילומטרים רבים.