כתב אישום נגד בכיר לשעבר בדואר ישראל

גיל מלכה, סמנכ"ל ומנהל דואר שליחים של דואר ישראל לשעבר, מואשם בבקשת שוחד ושיבוש מהלכי משפט.

ערוץ 7 , כ"ג בתמוז תש"פ

דואר ישראל
דואר ישראל
צילום: TPS

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז נגד גיל מלכה, סמנכ"ל ומנהל דואר שליחים של דואר ישראל לשעבר, בגין בקשת שוחד ושיבוש מהלכי משפט.

על פי כתב האישום, במסגרת תפקידו היה הנאשם אחראי על שירותי השליחים בדואר ישראל. בין היתר, פעל הנאשם, במסגרת תפקידו, מול זכיינים בעלי סוכנויות דואר המפעילים גם חלוקת דואר שליחים; היה אחראי על העבודה מול הזכיינים, כמו גם בעל השפעה ישירה ועקיפה על התמורה שקיבלו הזכיינים, הן מבחינת היקף עבודתם והן בשל היכולת להפחית מתמורת עבודתם מסיבות שונות.

בתקופה הרלוונטית עבד המתלונן בחברת "תיק תק" שהייתה סוכנות דואר ועסקה גם בדואר שליחים. במסגרת תפקידו בחברה, התבקש המתלונן לפעול מול דואר ישראל והנאשם בקשר לנושאים כספיים שהיו במחלוקת בין דואר ישראל לחברה.

על רקע זה התקיימו בשנת 2018 מספר פגישות בין המתלונן, בעל החברה והנאשם. ב- 5.6.18 נפגשו הנאשם והמתלונן במוקד הדואר בנתניה. בפגישה זו הציע הנאשם למתלונן לעזוב את החברה ולהקים בעצמו סוכנות דואר ובאמצעותה להפעיל דואר שליחים. הנאשם אמר למתלונן כי כך יוכל להרוויח הרבה יותר ואף הבטיח למתלונן להביא לו מנויים לסוכנות, כך שנפח הרווחים של המתלונן יגדל.

בשלב זה של השיחה, שאל המתלונן את הנאשם מדוע הוא כה להוט למקסם את הרווחים עבור המתלונן. הנאשם ענה כי זה לא נעשה בשל פרצופו היפה של המתלונן (או מילים בעלות משמעות דומה), והמשיך ואמר כי המתלונן יפגוש אותו פעם בחודש בבית קפה ויעביר לו מעטפה.

הנאשם המשיך ואמר למתלונן כי הוא ואשתו יהיו מסודרים וכי המתלונן ירוויח סכום כסף ניכר כל חודש. הנאשם הוסיף ואמר למתלונן כי יסייע ויעזור לו עם הדרישה המקדמית לתשלום ערבות על מנת לפתוח סוכנות דואר. בהמשך לפגישה זו, פנה המתלונן למשטרת ישראל ודיווח אודות הצעתו של הנאשם כלפיו.

בהמשך, נפגשו הנאשם והמתלונן מספר פעמים, ובאחת הפגישות אמר הנאשם למתלונן שיפתח סוכנות דואר והם, הנאשם והמתלונן, יחלקו את רווחי סוכנות הדואר ביניהם חצי חצי, לאחר קיזוז כל ההוצאות. כן הדגיש הנאשם בפני המתלונן כי הוא אחראי, מתוקף תפקידו, באופן ישיר ועקיף על הרווח שתפיק הסוכנות וכי יפעל על מנת למקסם את רווחי המתלונן והנאשם.

בהמשך, בנובמבר 2018, במסגרת חקירת המשטרה, בתחנת המשטרה ביאל"כ, תדרך הנאשם את המתלונן למסור לחוקרים כי הנאשם לא הציע לו להתחלק עמו ברווחי הסוכנות. כן אמר הנאשם למתלונן לומר לחוקרים כי הנאשם רק רצה לסייע לו באופן כללי, אך לא הציע לו שותפות ולהכחיש כל שותפות.