ד"ר דוד הלמן
ד"ר דוד הלמןצילום: דוברות האוניברסיטה העברית

עוד בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת הראו חוקרים מתחום הפסיכולוגיה, בסדרה של ניסויים, כי תנאי סביבה מסוימים עשויים להשפיע באופן שלילי על התנהגות בני-אדם.

כך למשל, נמצא קשר ישיר בין טמפרטורה סביבתית גבוהה לבין נטייה להתנהגות אלימה. רק בעקבות מהפכת הביג דאטה בעשור וחצי האחרונים ניתן היה לבדוק האם אכן קיים קשר כזה גם ברמה הקבוצתית – כלומר, בין ההתחממות הגלובלית שאנו חווים בארבעת העשורים האחרונים לבין מקרים של סכסוכים אלימים ברחבי העולם.

אף על פי שכיום ישנה הסכמה רחבה בקרב מומחים שקשר זה אכן קיים, ממצאי רוב המחקרים שנויים במחלוקת, בעיקר מכיוון שעדיין לא נערך ניתוח שיטתי-רוחבי הממחיש את טיב הקשר הזה. יתרה מכך, יש אי-ודאות בנוגע למנגנוני הקשר ולטווחי הזמן בהם עשויים שינויי אקלים להשפיע על התפרצות או התגברות סכסוכים מזויינים.

במחקר בינלאומי חדש שהתפרסם לאחרונה בכתב-העת המדעי Global Environmental Change, הראו ד״ר דוד הלמן מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית ופרופ׳ בן זייצ׳יק מאוניברסיטת ג׳ון הופקינס שבארה״ב, כי קיים קשר ישיר בין טמפרטורות גבוהות למקרי סכסוך מזויין (הכוללים מקרי מוות) באפריקה ובמזרח התיכון.

במחקרם עשו ד״ר הלמן ופרופ׳ זייצ׳יק שימוש במודלים סטטיסטיים מתקדמים, בנתונים של סכסוכים מזויינים שנאספו על-ידי אוניברסיטת Uppsala שבשבדיה בין השנים 1990-2017 במסגרת תכנית איסוף נתוני אלימות, ובנתוני טמפרטורה שנמדדו בעזרת לוויינים ותחנות מטאורולוגיות. ממצאי המחקר מראים בבירור כי חלה התחממות משמעותית בשלושת העשורים האחרונים כמעט בכל מקום באפריקה ובמזרח התיכון, וכי לרוב ישנה עלייה באלימות דווקא באזורים החמים לעומת האזורים הפחות חמים.

בנוסף, במחקר הצליחו החוקרים להוכיח לראשונה כי ישנה השפעה עונתית של הטמפרטורה על מספר מקרי אלימות מזויינת בכל אזורי האקלים באפריקה ובמזה״ת. כך למשל, ישנה עלייה בטמפרטורה בעונת הקיץ במזה״ת המביאה עמה עלייה משמעותית בכמות מקרי אלימות מזויינת בין-קבוצתית.

ההפרש בין מספר מקרי האלימות בקיץ לעומת זה שבחורף גדל פי ארבע בזמן התקופה הנודעת כ"האביב הערבי". השפעה תוך-שנתית זו מורה בעיקר על השפעה ישירה של טמפרטורות גבוהות על התנהגות קבוצתית, לעומת השפעה בין-שנתית שיכולה להיות בלתי-ישירה, דרך החלשות כלכלית למשל, בעקבות פגיעה בחקלאות או במקורות המים.

הממצא החשוב ביותר במחקר זה הוא שבשנים של שינויי טמפרטורה קיצוניים, כגון שנים חמות או קרות יותר מהממוצע, ישנה עלייה או ירידה מיידית במקרי האלימות בהתאמה.

המשמעות היא, טוענים החוקרים, ששינויי האקלים הצפויים – כלומר, התחממות גלובלית ושינויים קיצוניים בטמפרטורה בין שנה לשנה - עשויים להביא לעלייה נכרת במקרי הסכסוך המזויין באפריקה ובמזה״ת, בפרט במקומות עם עבר אלים.

המחקר לא התייחס ספציפית לישראל, אולם ניתן לצפות כי ההתחממות שחוקרים מתחום האקלים חוזים לאזורינו בעשורים הבאים עשויה לתת את אותותיה גם בעלייה משמעותית של מקרי הסכסוכים האלימים באזור.

"חשיבות המחקר היא בכך שבפעם הראשונה ניתן לראות קשר עונתי בין טמפרטורה לסכסוכים אלימים, שמורה על השפעה פסיכולוגית ישירה של טמפרטורות גבוהות על אלימות ברמה הקבוצתית. העובדה שאזורים חמים נמצאים בסיכון גבוה יותר של סכסוכים מזויינים, בפרט כאשר הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני, צריכה להוות נורה אדומה עבורנו, לא רק מפני ששינויי אקלים גלובליים עתידים להשפיע באופן בלתי-הפיך על הטבע הסובב אותנו, אלא גם מפני ששינויים אלו עשויים להשפיע על התנהגותנו כבני האדם באופן ישיר", מסביר ד"ר הלמן.