סיכום הוא הדרך להתקדמות

אחרי ארבעים שנה במדבר חוזרת התורה ומספרת לנו שוב בקצרה את כל המסעות שעברו בני ישראל. זהו שיעור חשוב בצורך לעשות סיכום ובירור.

הרב שלמה סובול , כ"ה בתמוז תש"פ

סיכום הוא הדרך להתקדמות-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

השבת נסיים את ספר במדבר ונאמר כולנו ביחד "חזק חזק ונתחזק". אבל האמת היא שלא רק את ספר במדבר נסיים השבת, אלא במידה מסוימת אנחנו נסיים השבת את התורה כולה.

מדוע התורה כולה? ספר דברים הוא הרי "משנה תורה", וממילא התורה בעצם מסתיימת בפרשת השבוע שלנו, פרשת מסעי, המסיימת את ספר במדבר. מתוך מבט זה, הבה נתבונן כיצד התורה מסיימת את עצמה?

יש הרבה דרכים לסיים ספרים, והנה אצלנו בחרה התורה לסיים דווקא בדרך של סיכום. התורה מסכמת את המסעות של בני ישראל במדבר. צריך להתבונן מה ראתה התורה לבחור דווקא בצורה זו של 'סיכום' ולא אולי בצורה מעניינת יותר?

החיים שלנו בנויים ממאורעות שקורים בכל רגע ורגע. לכל מאורע, עצוב או שמח, קל או מאתגר, אנו צריכים להגיב בשעה שהוא קורה. אנו חווים דברים בהווה שלהם ואלו הם בעצם החיים. אך עם כל החשיבות העצומה של לחוות את הדברים ולהיות בהוויה, אנו זקוקים לפעמים גם לעצור ולהתבונן בדברים בפרספקטיבה רחבה ולראות את כל התמונה.

למבט כזה אנו זוכים כאשר אנו עושים סיכום. בסיכום ניתן לראות שדברים שחווינו אותם מאוד חזק, לטווח הארוך הם פחות בעלי חשיבות, ולעתים נגלה לעומת זאת שדברים שלא ייחסנו להם חשיבות רבה בשעה שהם קרו, מתגלים כדברים משמעותיים ששינו את חיינו. זאת הנקודה שמלמדת אותנו התורה בכך שהיא עושה סיכום של המסעות. היא מלמדת אותנו להסתכל על הדברים במבט היסטורי רחב.

מתוך הבנה זאת נתבונן במסעות. יש בפרשתנו 42 מסעות, שניתן לחלק אותם לשתי קבוצות: קבוצת אחת היא המסעות ה'מתוכננים', המסעות שעם ישראל היה צריך לעבור לכתחילה ממצרים בדרך לארץ ישראל. את המסעות האלו מכנה התורה בשם "מוצאיהם למסעיהם", המסע הוא למטרה של הגעה לארץ ישראל. הקבוצה השנייה היא המסעות ה'בלתמי"ם', הבלתי מתוכננים, ואלו אותם מסעות שעם ישראל עבר בגלל חטא המרגלים. את המסעות האלו מכנה התורה "מסעיהם למוצאיהם", זאת אומרת המסע הוא לשם היציאה ולא למטרה של הגעה לארץ ישראל.

רש"י מלמד ש-22 מסעות מתוך 42 היו במסלול שה' תכנן. 14 היו של דור יוצאי מצרים לפני חטא המרגלים ועוד 8 מסעות בשנה ה-40 של דור הבנים הנכנסים לארץ, ובתווך היו 20 מסעות במשך 38 שנים שהם היו העונש על חטא המרגלים. היה מקום לחשוב שרק סוג המסע הראשון הוא "על פי ה'", שהרי רק הוא מכוון לכך שנגיע לארץ ישראל, ואילו והמסעות ש'זכינו' לקבל בגלל חטאינו הם כביכול שלנו ולא של ה'.

לכן התורה מדגישה שכל המסעות הם על פי ה'. "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם". זאת אומרת, כל מה שעבר על עם ישראל, היה מדויק על פי ה'. נכון שלכתחילה היינו מעדיפים שלא נחטא ונעבור רק את 22 המסעות של ההליכה ישירות לארץ ישראל, אך מהרגע שחטאנו גם המסעות שהגיעו בגלל החטא, הם על פי ה', והם מדויקים למה שעם ישראל צריך לעבור בכדי לתקן את מה שעשינו וכדי לחזק בנו את האמונה בה'.

הדברים נכונים גם לדורנו אנו, דור של גאולה. יש מסעות שעם ישראל עבר בדורות האחרונים שרואים כיצד הם מובילים אותנו קדימה. אך יש גם מסעות שבהם אנחנו מוצאים את עצמנו כביכול תקועים ו'מסתובבים סביב עצמנו'. אבל במבט אמוני אלו וגם אלו מאת ה'. גם המסעות שלכאורה הם לא-מקדמים, הם מקדמים, כי הם מדויקים לבירור שעם ישראל צריך לעבור.

גם בחיים הפרטיים של כל אחד. אם כל אחד יתבונן אחורה הוא יראה תחנות בחייו שבהם הוא התקדם לעבר המטרות שבהם הוא חפץ, אך הוא יראה גם תחנות שעליהם לכאורה הוא היה מוכן לוותר כי הדברים הלכו לא כמו, או אפילו ההיפך, ממה שרצה, אבל הסתכלות של אמונה, עם נכונות לעמוד מול הדברים, תלמד אותו שכל התחנות, אלו גם אלו, הם לא מקריות, אלא הם מאת ה' כדי לתקן אותו ולרומם אותו למקומות שלא היה מגיע אליהם בלי שהיה עובר בכל אחת מתחנות חייו.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין