הכנסת אישרה סופית את איכון השב"כ

המליאה אישרה בקריאה שנייה ושלישית את האיכונים, תחת מספר מגבלות.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ח בתמוז תש"פ

הכנסת אישרה סופית את איכון השב"כ-ערוץ 7
צבי האוזר
צילום: דוברת הכנסת, עדינה ולמן

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המאשר לשב"כ לאכן חולי קורונה.

לאחר שנדחו כל ההסתייגויות תמכו בהצעה 48 ח״כים לעומת 23 שהתנגדו.

ההצעה מסמיכה את השב"כ כך שיוכל לסייע למשרד הבריאות בחקירות האפידמיולוגיות עד 20.01.21.

על פי הצעת החוק, ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי יביאו לממשלה הצעה להסמכת שב"כ, לתקופה שלא תעלה על 21 יום, בכל פעם.

לאחר אישור הממשלה, תועבר ההחלטה לוועדת החוץ והביטחון. משרד הבריאות יוכל להעביר לשב"כ בקשה לקבלת סיוע, ובלבד שמספר החולים החדשים, באותו יום או ביום שקדם לו, עלה על 200.

במסגרת הצעת החוק, יחויב משרד הבריאות להשיק טכנולוגיה לאיתור מגעים (יישומון 'המגן 2.0') תוך שבוע מיום פרסומו של החוק, להפיץ אותה ולקדם את השימוש בה בקרב הציבור הרחב.

עוד קובעת הצעת החוק כי אדם שקיבל הודעה על כך שהיה במגע קרוב עם חולה, ומשום כך חייב להיכנס לבידוד, יהיה רשאי לפנות למשרד הבריאות בבקשה לבחינה חוזרת של הנתונים שעל בסיסם התקבלה ההודעה, ונקבע כי משרד הבריאות ישיב להשגה תשובה מנומקת, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות מהגשתה.

יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ צבי האוזר הציג את ההצעה ואמר, "הסדר הקבע, שונה מאותם הסדרים זמניים קודמים, הוא מרוסן הרבה יותר והוא מידתי מידתית. כלי השב"כ איננו כלי שאמור לעמוד לרשות רשות מבצעת בלחימה או במאבקה בהתפרצות של מגפה. לכן, כדי להפעילו צריכה להיות החלטת ממשלה בדבר, ההחלטה הזאת היא החלטה מוגבלת ל-21 יום. היא צריכה להסתמך על המלצות של צוות שרים ייעודי, שתחום בבקיאותו והתמחותו בנושא של הקורונה".

"בנוסף לכך, הוספנו מעטפת של ביקורת פרלמנטרית הדוקה, שכן הכנסת ועדת החוץ והביטחון הלכה למעשה בכל רגע נתון, יכולה כמעט להיכנס ובעצם לא לאשר את אותה החלטת הממשלה או לקצוב אותה בזמן אחר. אנחנו הוספנו מנגנון אובייקטיבי נוסף. זאת אומרת, לא רק התרשמותה, נגדיר את זה, הסובייקטיבית של הרשות המבצעת שצריך לעשות שימוש, אלא הוספנו מנגנון אובייקטיבי ברור לציבור, מעין נצרה נוספת שאומרת; 200 חולים חדשים ביום", אמר האוזר.

ח"כ עפר שלח טען כי "חמישה חודשים חלפו, שום אפליקציה אזרחית במדינת ההייטק. במדינה שהמציאה את WAZE ולא יודע כמה דברים באפליקציות של הייטק. במדינת ההייטק הזאת לא הצליחו להרים אפליקציה אזרחית נורמלית, אגב, יותר יעילה מזו של השב"כ. 60% מהאנשים שקיבלו הודעה לפי איכוני השב"כ שהם צריכים להיכנס לבידוד, עירערו על זה והעירעור שלהם התקבל".

ח"כ אלי אבידר הוסיף, "במצבה הנוכחי של מדינת ישראל אין מנוס מהתפטרותו של נתניהו. הוא היה ברווז צולע עוד לפני הקורונה, וכעת הוא אינו מסוגל לנהל את המשבר. הוא אסף לעצמו סמכויות דיקטטוריות מיותרות, הוא מפרק את הדמוקרטיה הישראלית בשיטתיות, הוא משסה אזרחים אלו באלה, ודווקא בימים בהם דרושה לנו אחדות. הוא מחסל את אנשי המקצוע, הוא ממנה אנשים לא על-פי כישורים ויכולות אלא לפי נאמנות וחנפנות".