שרגא ברוש
שרגא ברושצילום: פלאש 90

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב נגד שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, ונגד רואי החשבון מיכאל בר לבב ושארישוב בן ברוך.

ברוש, חברה בבעלותו ורוה"ח בר לבב מואשמים בעבירות מרמה בכוונה להתחמק ממס, בזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. רוה"ח בן ברוך מואשם בעריכת דו"ח וידיעות לא נכונים ללא הצדק סביר.

על פי כתב האישום, שרגא ברוש ואחיו יריב ברוש החזיקו במניות החברה א.ל.ע.א השקעות בע"מ, כל אחד ב- 50% ממניות החברה. החברה החזיקה במניות חברת עושרד גז טבעי בע"מ שהוקמה לשם עיסוק בקניית גז טבעי מאסדת הקידוח תמר ומכירתו ללקוחות. במהלך שנת 2015, מכרה חברת א.ל.ע.א חלק ממניותיה בחברת עושרד. מכירה זו הניבה לחברת א.ל.ע.א רווח הון בסך של כ- 8,639,156 ש"ח.

על פי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה, חברה שחבריה הם בני משפחה וש- 3 חודשים מיום היווסדה הוגשה בקשה להכיר בה כחברה משפחתית, יחולו עליה הוראות מיסוי מיוחדות, שעיקרן היותה "שקופה" וחישוב המס יתבצע אצל בעל המניות עצמו.

לו הייתה חברת א.ל.ע.א חברת משפחתית הייתה לה הטבת מס בגין רווחי ההון כיוון שרווח ההון לא היה ממוסה במיסוי דו שלבי, כפי שממוסה חברה שאינה חברה משפחתית- מיסוי רווח ההון בחברה ואחר כך, מיסוי הדיווידנד כשהוא מחולק לבעל המניות, שמבקש למשוך לעצמו את הרווח.

במועד שאינו ידוע במדויק, לאחר חודש יוני 2015, החליטו ברוש ובר לבב, רואה החשבון של החברה, לרמות את פקיד השומה על ידי יצירת מצג כוזב לפיו הוגשה בקשה להכיר בחברה כחברה משפחתית במועד. לצורך כך, זייפו השניים, בצוותא, 3 מסמכים שתכליתם הייתה להציג מצג לפיו הוגשה הבקשה בתוך 3 החודשים ממועד היווסדה של החברה. השניים הגישו מסמכים לפקיד השומה אשר כוללים את המסמכים המזויפים.

ברוש ורוה"ח בר לבב פנו מספר פעמים לפקיד השומה וביקשו להכיר בחברה כמשפחתית על בסיס המסמכים המזויפים.

ב- 18.1.17 הגישו ברוש ובר לבב לרשות המיסים, דו"ח שנתי על הכנסות החברה לשנת 2015, בחתימת ברוש, אליו צורף דו"ח כספי מבוקר ע"י רוה"ח בר לבב. בדו"ח נכתב כי החברה נרשמה כחברה משפחתית.

עקב הפניות וההצהרות ותוכנן הכוזב, סווגה החברה כמשפחתית.

המס אותו היו צריכים לשלם החברה ובעלי מניותיה הינו בסך 4,315,338 ש"ח. המס המופחת ששולם, עקב המרמה, הנו בסך 2,760,712 ש"ח בלבד. סה"כ השתמטו הנאשמים ממס בסך 1,554,626 ש"ח.

בנוסף, מואשם רואה החשבון שארישוב בן ברוך, אשר שימש כרואה החשבון של שרגא ברוש והגיש את דוחותיו האישיים למס הכנסה. בן ברוך מואשם בעבירה של דו"ח וידיעות לא נכונים ללא הצדק סביר.

ב- 29.12.16 הגיש ברוש דוח על הכנסות ליחיד על שנת 2015 ובדוח זה הופיע מצג לפיו החברה הינה חברה משפחתית. דוח זה הינו כוזב הואיל ובמועד הגשתו החברה לא נרשמה כחברה משפחתית וברוש, בר לבב ובן ברוך ידעו על כך. בן ברוך ערך את הדו"ח והגישו על בסיס שיחה עם בר לבב אשר הדריך אותו כיצד לפעול ובה נאמר לו כי נושא ההכרה בחברה כמשפחתית, בטיפול.

עו"ד איריס ניב-סבאג ממשרד שינמן-נגב-ניב, המייצגת את ברוש מסרה "שרגא ברוש פעל בתום לב וישנן טענות משפטיות ועובדתיות מהותיות התומכות בכך. טענותיו אלה יובאו בפני בית המשפט והן יובילו למסקנה כי פעל כחוק ולא עבר כל עבירה. שרגא ברוש יוכיח את חפותו בבית המשפט".