נריה מאיר
נריה מאיר צילום: משה בוכמן

בימים של בידוד וריחוק חברתי איש מרעהו, מוצא האדם נחמה בעובדה כי המהפכנים הגדולים של המאה העשרים, חוללו נפלאות דווקא תוך בידוד שנכפה עליהם.

בנימין זאב הרצל וזאב ז'בוטינסקי מחוללי הלאומיות הציונית, שינו את ההיסטוריה בתקופות בהם היו מנודים ומרוחקים מעמם ומהיומיום החברתי, ואולי בשל כך הצליחו לממש את חלומותיהם.

חזונו של זאב ז'בוטינסקי, שמלאו השבוע שמונים שנה לפטירתו, התבסס על עקרון ה-"חד נס". הוא טען שיש אידיאות רבות וחשובות, אך הכל טפל לאידיאל האחד שאין בלתו, הקמת מדינה יהודית על כל ארץ ישראל.

הוא כתב כי "אידיאות אפשר שתהיינה לנו הרבה, ולכולן יכולים אנו להתייחס בהוקרה הגדולה ביותר; מה שאין כן האידיאל, הוא יכול להיות רק אחד, ועל כל אידיאה אחרת לכוף את ראשה לפניו" ומהו אותו אידיאל?

"לפני הכל צריך העם היהודי להקים את מדינתו, ותפקיד זה כה קשה הוא וכה מסובך, שהוא תובע את כל כוחותיו של דור שלם – ואולי גם יותר מדור אחד, ועל כן על הדור הנוכחי של הנוער היהודי להקדיש עצמו כליל לתפקיד האחד הזה; כל הרעיונות האחרים על יופיים ואצילותם, יכולים להשפיע עלינו כל זמן שאין הם מפריעים אותנו במלאכת-הבניין של מדינת היהודים".

אם כן, לפי זאב ז'בוטינסקי, אם נכפה עלינו ריחוק חברתי, זוהי הזדמנות מצוינת לעשות גם בידוד מחשבתי. חד נס. בעת משבר, זוהי שעה מצוינת לחזור אל הראשונות ולבחון מהו עיקר ומהו טפל.

מדינת ישראל והעם היהודי חווים בחודשים האחרונים משבר שמטלטל את הנחות המוצא אליהן הורגלנו. אחוזי האבטלה הדמיוניים, חוסר הבטחון והיעדר הוודאות משפיע באופן עמוק על החברה. אך בעת הזו, עלינו לחזור אל הראשונות ואל הראשונים וללמוד מהם איך לבחור בין האידאות השונות.

מקריאה מעמיקה בתורתו העשירה של זאב ז'בוטינסקי ניתן ללמוד ממנו כי האידיאל המרכזי, הוא הבטחת העם היהודי בארצו השלמה לנצח נצחים. ז'בוטינסקי, כמו מורו הרצל, הקדיש את חייו למשימה זו והבין כי הדרך להבטיח את המדינה היהודית עוברת דרך מאמצים דיפלומטיים ובעיקר קביעת עובדות בשטח.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגדל בבית רוויזיוניסטי, מרבה לצטט בצדק את 'תורת הלחץ' שז'בוטינסקי האמין בה כלפי אומות העולם, אך עלינו להזכיר זאת לראש הממשלה גם בימים אלו.

אנו אמנם נמצאים בתוך שנה משוגעת בה העולם עסוק בשרידותו, הבריאותית והכלכלית אך אסור לפספס את ההזדמנויות הלאומיות הנדירות שנמצאות לפתחנו.

מותר להניח כי זאב ז'בוטינסקי היה קובע כי עקרון החד-נס היום צריך להיות מופנה להבטחת עתיד העם היהודי בארץ ישראל, ולא רק בטיפול במגיפה. בעת הזו, בה נפתח צוהר מדיני יוצא דופן, היה קובע ז'בוטינסקי כי צריך לבצע ריבונות מיידית ומלאה על כל שטחי יהודה ושומרון. לצד זאת, היה פועל בשעה קשה זו לעודד את אחינו שבתפוצות לשוב הביתה לישראל, ולו בשל העובדה כי הגלות מחסלת את אחינו באופן ממשי בימים אלו.

הוא היה מקפיד כמובן על ההוראות, ייתכן ואף היה שמח ממינוי פרוייקטור לתחומי הבריאות, אך האידאל האחד שבו היה דורש להפנות את עיקר מאמציו של ראש הממשלה הוא הבטחת הנצח על נחלת אבותינו.

"בראשית ברא אלוקים את האומה." הוא כתב. "כל מה שעוזר לתחייתה – קודש הוא.

כל מה שמפריע – טומאה.

כל מי שמפריע – שחור הוא, שחורה אמונתו, שחורים דגליו".

בימים אלו, אנשי הדגלים השחורים האנרכיסטים מזכירים לנו בתמונת ראי את משימתנו. לשמור על ארץ ישראל, להחיל ריבונות מלאה על כולה, לחזק את נשמת האומה ולפעול לכל מה שעוזר לתחייתה. זהו צו בית"ר שאותו הבטחנו לקיים. בכך יהי זכרו של ראש בית"ר, זאב ז'בוטינסקי, ברוך.

נריה מאיר מכהן כראש ההנהגה העולמית של בית"ר

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו