ספיר: אחת התגליות המשמעותיות מתקופת המלכים בירושלים