מאולם שמחות לבית קברות

ספק אם האורחים והחוגגים בגן האירועים 'רגאדאן' שבפאתי העיר טירה, ידעו כי הקרקע עליה הם דורכים מיועדת בכלל להקמת בית קברות.

כמעט ארבע שנים חלפו מאז שרכז השטח של תנועת רגבים, איתר שני גני אירועים גדולים ולא חוקיים, שהחלו להיבנות בפאתי העיר טירה – במרחק של עשרות מטרים בלבד מכביש 6.

מבירור מהיר על מצב הקרקע התברר כי בשטח עליו נבנו גני האירועים ללא כל היתר, ישנן תכניות מתאר מאושרות המיועדות להקמת בית קברות. עוד הסתבר כי גני האירועים נבנו מתחת קווי מתח עליון של חברת החשמל – בניגוד להנחיות הבטיחות ובאופן המסכן מאוד את חיי הנמצאים תחתיו.

בעלי האולמות ניהלו מאבק משפטי ממושך נגד המדינה, בניסיון למנוע את אכיפת החוק. לפני כחצי שנה, לאחר שהוסרו המשוכות המשפטיות פנתה תנועת רגבים אל היחידה הארצית לאכיפה בדרישה לממש את צווי ההריסה שהוצאו למבנים, לפני שיפוג תוקפם.

בעקבות הפניה, הרסה השבוע היחידה הארצית לאכיפה את גן האירועים הגדול מבין השנים.

"אנחנו מברכים את היחידה הארצית שניהלה פה מהלך נחוש לאכיפת החוק, וחתרה לביצוע הליכי האכיפה המורכבים האלה למרות הקשיים", אומר יכין זיק, מנהל הפעילות של תנועת רגבים. "המקרה הזה הוא ביטוי מובהק לנחיצותו של 'חוק קמיניץ' שמאפשר כיום לרשויות החוק לפעול עם סל כלים נרחב ובעל יכולת הרתעה מיידית. המצב ששרר קודם תיקון פרק האכיפה איפשר לעברייני הבניה לנהל מלחמת התשה כנגד המערכת לאורך שנים ארוכות".

גן האירועים הבלתי חוקי לפני ההרס
גן האירועים הבלתי חוקי לפני ההרסצילום: רגבים