ייפוי כח
ייפוי כח iStock

התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות עיצב מחדש את פניו של תחום האפוטרופסות בארץ, ויצר עבור רבים מציאות חדשה.

החלופות שמציע התיקון מאפשרות לכל אדם לממש את רצונותיו האישיים בכבוד, ולקבוע כיצד יתנהלו ענייניו במידה ויאבד מכשירותו.

התיקון הנרחב, שנערך ופורסם בשנת 2016, קובע חלופה חדשה ומשמעותית לחוק האפוטרופסות הישן, לפיה כל בגיר מעל גיל 18 יהיה רשאי למנות לעצמו מראש מיופה כוח לענייני גוף או רכוש בכל מקרה בו לא יהיה כשיר עוד לקבל החלטות באופן עצמאי.

התהליך מתבצע באמצעות חתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך, שמעניק תוקף משפטי לצד עקרונות מנחים והוראות לפעולה עבור האפוטרופוס (מיופה הכוח) בעת כניסתו לתוקף.

מינוי אפוטרופוס לעומת ייפוי כוח מתמשך

המהפכה שחולל התיקון מגבילה את כוחו של מוסד האפוטרופסות, ומפקידה בידי הפרט את הזכות להחליט על חייו ולתכנן את עתידו.

בתור מנגנון אלטרנטיבי לאפוטרופסות, מביא עמו ייפוי הכוח המתמשך משב רוח מרענן שבא להקל על אנשים מוגבלים ולאפשר להם עצמאות מקסימלית.

עד לשינויים בחוק, בית המשפט היה הסמכות היחידה בדבר החלטות על מינוי אפוטרופוס מטעם המדינה. בכל מקרה בו אדם איבד מכשירותו המשפטית ולא היה מסוגל עוד לטפל בענייניו מסיבות נפשיות או בריאותיות, היה מחליט בית המשפט על נציג מטעם האפוטרופסות שיהיה אחראי לענייניו.

ייפוי כוח מתמשך בא להטיל מגבלות על תהליך מינוי האפוטרופוס, הוא נערך בעוד האדם צלול וכשיר משפטית, ומגולמות בתוכו כל הסמכויות וההוראות לפעולה אותן הוא מעניק למיופה הכוח העתידי.

החל משנת 2017 ניתן להגיש למשרד האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מקוון. עורכי דין שעברו השכרה והסמכה בתחום עורכים את הטופס ומגישים אותו באמצעות כרטיס חכם לאתר האפוטרופוס הכללי.

את מי אפשר למנות בתור מיופה כוח?

באופן עקרוני, זהותו של מיופה הכוח נקבעת לפי שיקול הדעת של הממנה (כל עוד הוא עדיין צלול וכשיר), והוא רשאי לבחור את האדם הנכון לו ביותר, זה שיפעל למען האינטרסים שלו (קרוב משפחה, חבר קרוב ועוד).

עם זאת, קיימים בחוק מספר סייגים המגבילים את זהות המיופה:

- אדם שמונה לו אפוטרופוס בעצמו לא יוכל להתמנות בעצמו.

- עורך הדין שחתום על מסמך ייפוי הכוח.

- כל מי שמעניק לממנה טיפול רפואי, סיעודי או סוציאלי תמורת תשלום.

- כל אדם המוגדר כפושט רגל.

- קטין מתחת גיל 18.

- מי שכבר מיופה כוח של 3 ממנים אחרים.

תחומי האחריות של מיופה הכוח

בעת החתימה על מסמך ייפוי הכוח המתמשך, רשאי הממנה להחליט באילו תחומים או עניינים יהיה בסמכותו של מיופה הכוח לפעול.

בכל מקרה, ההמלצה היא למנות כמה מיופי כוח שונים, כל אחד מהם אמון על תחום אחר, בדרך כלל תחום בו הוא בקיא יותר.

ניתן להעניק סמכויות למיופה הכוח רק בתחומי חיים אישיים הנוגעים לרווחת האדם כדוגמת מגורים וצרכים בסיסיים, או לחילופין רק בתחומי הרכוש והכסף או הבריאות של האדם.

כאמור, אין מניעה להעניק סמכויות בשלושת התחומים יחד.

בכל מקרה, בכל עניין או הוראה שצוינה מראש בעת החתימה על המסמך, יהיה מחויב הממונה לפעול על פיה. כמו גם בכל הקשור להמרת דתו של הממנה, השתתפות בבחירות במקומו, הסכמה לאימוץ ילד או עריכת צוואה.

תוקף הייפוי

החוק קובע שייפוי הכוח ייכנס לתוקפו ברגע בו מייפה הכוח איבד מכשירותו וחדל מלהבין בעניינים לשמם מינה את האפוטרופוס. מאחר ומדובר בתחום אפור וקשה להכריע מתי באמת תאבד הכשירות, בעת החתימה על הייפוי ניתנים קוים מנחים או הוראות מדויקות שיגדירו בצורה מסודרת את העניין.

במידה ולא קיימים קוים מנחים, ברירת המחדל היא להיעזר בחוות דעתו של מומחה מטעם הממנה שיקבע האם אכן איבד מכשירותו.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו