הסדר ניגוד העניינים
מנדלבליט דחה את טענות נתניהו

היועמ"ש סירב לבקשת ראש הממשלה שלא לעסוק בהסדר ניגוד העניינים המגביל את מעורבות נתניהו במינוי בכירים במערכת המשפט.

ערוץ 7 , ג' באב תש"פ

מנדלבליט דחה את טענות נתניהו-ערוץ 7
אביחי מנדלבליט
צילום: Hadas Parush/FLASH90

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט דחה את כל טענותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד טיוטת הסדר ניגוד העניינים שגיבש היועמ''ש, ולפיה תוגבל מעורבותו של נתניהו במינויים במערכת אכיפת החוק והמשפט לנוכח העובדה שהוא נאשם בפלילים.

עוזרו של היועמ"ש, עו"ד גיל לימון, כתב לפרקליטו של ראש הממשלה: "במצב הדברים הנוכחי ובהיעדר קביעה שיפוטית המורה אחרת, יש לראות בטיוטת חוות הדעת שהועברה מטעמו של היועמ"ש מחייבת על כל המשתמע מכך".

מנדלבליט דחה את בקשת נתניהו להעביר את הנושא להכרעת מבקר המדינה או שופט בדימוס, "היועץ לא מצא כל עילה המונעת ממנו לטפל בהסדר ניגוד העניינים של ראש הממשלה".

כאמור, עורך דינו של נתניהו, יוסי כהן, דרש כי היועמ"ש לא יעסוק בגיבוש הסדר ניגוד העניינים ואף איים לפנות "לערכאות ולמוסדות המתאימים כדי למנוע מהטיוטה להפוך להסדר מחייב".

"הטיוטה מנסה לשלול את האפשרות של הציבור להשפיע באמצעות בחירת ראש הממשלה על סוגיה מרכזית מאוד בשיח הפוליטי - מעמד מערכת המשפט", כתב עו"ד כהן למנדלבליט, "בכך היא פוגעת בדמוקרטיה. הטיוטה פוגעת בחופש הביטוי הפוליטי של ראש הממשלה, היא אוסרת עליו אפילו להביע עמדה ולא רק להחליט בסוגיות הנוגעות למערכת המשפט. הטיוטה מגבשת הסדר רחב ביותר ההופך באופן גורף את כלל מערכת אכיפת החוק ל'חור שחור'", נכתב.

"עמדתנו היא שראש הממשלה צריך להיות מנוע מלטפל רק ממה שמשפיע על התיק הקונקרטי שלו באופן ישיר. לא פחות אך גם לא יותר", הוסיף עו"ד כהן, "לפיכך, ראש הממשלה אינו אמור להיות מנוע מלטפל במינויים שנוגעים לכלל מערכת המשפט, ודאי שלא מעיסוק בתקצוב מערכת המשפט וקל חומר שלא מחקיקה - דרישה כשלעצמה סותרת את עקרונות היסוד של משטרנו החוקתי".