"חברים לצלחת" עם אלעד צדיקוב

אלעד צדיקוב חזר בתשובה לפני 13 שנה. כעת הוא וחבריו מבינים שאם בעלי התשובה יתאגדו ויתאחדו הם יוכלו להשפיע וגם לסייע איש לרעהו.

יחד עם הרב אהרון אגל טל הוא ייסד את ארגון 'אחריות יהודית' ובהמשך חבר עם חברים נוספים כדי להקים את מיזם 'הקרן הכלכלית חברתית לבעלי תשובה' (www.keren.us).

פגשנו את צדיקוב במסעדת שינזו בקניו רמות בירושלים.