גם החיילים לומדים
גם החיילים לומדיםיח"צ

בעוד שבועיים יחל לימוד מסכת עירובין במסגרת הדף היומי והלומדים הקבועים כבר מכירים את הרגע הזה שבו אחד המשתתפים שולף את חוברת 'ושננתם' ומתחבר אל הלימוד בצורה הטובה ביותר.

'ושננתם' כולל ביאור נפלא וייחודי המצליח לעורר מהפכה בלימוד ולגרום לרבבות לומדים לסיים את הש”ס מתוך הבנה ועונג.

על מלאכת הקודש של ביאור והכנת החוברות, שוקדים מאות תלמידי חכמים. הם מבארים ומלבנים כל נושא קשה בהבנת הסוגיה, מתוך עמקות ועיון מחד, ובקיאות ובהירות מאידך.

מסכת עירובין
מסכת עירוביןושננתם

כל חוברת של 'ושננתם' מכילה 30 דפי גמרא כאשר מול כל עמוד גמרא מופיע עמוד ובו פירוש על כל אותו עמוד גמרא הנמצא במקביל.

לצד הביאור בכל עמוד, בסוף החוברות יש מדור הקרוי "דבר הלכה", הכולל 'אסוקי שמעתתא', סיכום כל ההלכות העולות למעשה מתוך סוגיות הגמרא, ו'אליבא דהלכתא', ליקוט עצום של דיונים ושותי"ם למעשה כולל בשאלות אקטואליות. לצד זאת קיים מדור "דרך קצרה", המסכם את כל דברי הגמרא, שקלא וטריא, בצורה בהירה מתומצתת וקולחת. הדבר מסייע במיוחד לשינון וחזרה. בחוברת גם ניתן למצוא את עמודי "מחודדין בפיך" - שאלות ותשובות לסיכום ובחינה עצמית.

הרב אריה פפר, המנהל הראשי של 'ושננתם' ויוזם הרעיון מספר כי "ראינו צורך בקרב הלומדים ללמוד ולהיעזר בפירוש מחד, אך מאידך לא לקבל הכל עם כפית לפה אלא להפעיל קצת את המחשבה".

"בזכות הביאור הנפלא, בלשון זכה ובשפה ברורה ונעימה, יכול כל אחד ללמוד במתיקות את הגמרא, ללא שום קושי, כאשר כל נידון בגמרא מבואר היטב בצורה יסודית, ועם זאת בתמצית עניינית, ללא אריכות וביאור דברים מיותרים".

"בשולי הגיליון, וכן בסוף הכרך, נוספו הערות חשובות, המיישבות על הלב כל דבר הקשה, והוא ליקוט נפלא מתוך דברי המפרשים, גדולי הראשונים והאחרונים, והדברים שמחים ומאירים", הוא מוסיף.

להרשמה ולקבלת החוברות לחצו כאן

רבבות הלומדים במהדורה זו מעידים על המהפכה הגדולה שהם מרגישים בלימודם. שבתי, אחד הלומדים, מספר כי "החוברת של ש"ס ושננתם , עשתה את החיבור הפנימי שלי ללימוד. יותר משמונה שנים השתתפתי בשיעור של הדף היומי, אבל מאז פגשתי את החוברות האלה, התחלתי לחיות את הלימוד. גיליתי, שלמרות הדעה השלילית שהיתה לי תמיד על עצמי, ההבנה שלי אינה חלשה כל כך. השתתפותי בשיעור עלתה בהתמדה, ואיתה הסיפוק הפנימי שלי".

מתחילים עירובין
מתחילים עירוביןושננתם